Mustang IV KH860              Photos from Leif G. Madsen in January 2013                   Updated:  03 JAN 2018MUS KH860 blev ramt af flak under anti shipping patrulje i Kattegat (her). Pilot Officer (Pilot) P.J.W. Bell nødlandede den 4. maj 1945 ved
Hornum, omkring her (overblik her) omkring 400 m øst for Aalborgvej 64, 9600 Aars (Kilde: Simon Schødt) Se også Zonens bjærgning.

Til venstre flyet, der nødlandede med hjulene oppe for at undgå, at de måske kunne komme ned i en grøft.
Til højre ses fotograf J.A. Kirkegaard's foto af flyet under transport gennem Frejlev, ud for Frejlev Missionshus  her Nibevej 283, 9200 Aalborg SV.
Oplysninger fra Hans Kjærsgaard, Frejlev via Ole Rønnest til Leif G. Madsen.

MUS KH860 was hit by flak on an anti shipping patrol in the Kattegat. On 4 May 1945 Pilot Officer (Pilot) P.J.W. Bell made a forced landing
at Hornum,
about here (overview here) app. 400 m east of Aalborgvej 64, DK-9600 Aars (Source: Simon Schødt). See also the Salvage Operation by the Zonen.

To the left the plane that made a wheels up landing to avoid that the wheels might get into a ditch.
To the right photographer J.A. Kirkegaard's photo of the plane being transported past Frejlev Missionshus  here Nibevej 283, 9200 Aalborg SV.

Information from Hans Kjærsgaard, Frejlev via Ole Rønnest til Leif G. Madsen.