Mustang IV KH860 Bjærgning del 1*2*3*4*5 The Salvage Operation part 1*2*3*4*5 Updated: 03 JAN 2018

MUS KH860 blev bjærget af ZONEN. Fotos fra Danmarks Tekniske Museum, Zone-samlingen via Frederik Madsen, Formand for Zone-Redningskorpsets Venner.
MUS KH860 was salvaged by the ZONEN. Photos from Danish Museum of Science & Technology via Frederik Madsen, Chairman of Friends of the ZONEN.

Flyet nødlandede den 4. maj 1945 ved Hornum, omkring her (overblik her) omkring 400 m øst for Aalborgvej 64, 9600 Aars (Kilde: Simon Schødt)
I december 2017 læste Frederik Madsen Flyvehistorisk Tidsskrift 4/2017 s. 18-19.
om AirmenDK gennem 10 år
og sendte en række fotos med forklaringen:

"Billederne viser Zonens kranvogne fra Aalborg og Nibe."
En Zone-mand skrev i sit album: "Redningsarbejdet var temmelig vanskeligt, idet maskinen stod på en blød eng og skulle op ad en lille skrænt med grøft for at
komme på landevejen. Vi havde 2 kranvogne og en blokvogn i arbejde."

The plane made a forced landing near Hornum, about here (overview here)
app. 400 m east of Aalborgvej 64, DK-9600 Aars (Source: Simon Schødt). In December 2017 Frederik Madsen read Flyvehistorisk Tidsskrift 4/2017 s.18-19
and the translation (of Danish Aviation Historical Review) about AirmenDK through
10 years. Then he sent a number of photos with the following explanation:

"The photos show the ZONEN breakdown vans from Aalborg and Nibe." A man of
the ZONEN wrote in his photo album: "The salvage operation was rather difficult,
as the plane was standing on a soft meadow and had to get up a little slope with
a ditch to get to the road. We used 2 breakdown vans and a flatbed truck
."

Zonen 1