Lancaster I LM184 - At Aalestrup               Aalestrup 2019                              Updated: 29 MAR 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a116001.htm Allman H E F/O RAF 90 p362.htm LAN LM184 Bomb G At Aalestrup d300844 b010944 c116.htm Aalestrup
a116002.htm Atkinson E R Sgt RAF 90 p362.htm LAN LM184 Bomb G At Aalestrup d300844 b010944 c116.htm Aalestrup
a116003.htm Davey DWH Sgt RAF 90 p362.htm LAN LM184 Bomb G At Aalestrup d300844 b010944 c116.htm Aalestrup
a116004.htm Hall A E Sgt RAF 90 p362.htm LAN LM184 Bomb G At Aalestrup d300844 b010944 c116.htm Aalestrup
a116005.htm Leadbeater J F/O RAF 90 p362.htm LAN LM184 Bomb G At Aalestrup d300844 b010944 c116.htm Aalestrup
a116006.htm Sumsion D H F/Lt RAF 90 p362.htm LAN LM184 Bomb G At Aalestrup d300844 b010944 c116.htm Aalestrup
a116007.htm Turachek J M F/Sgt RCAF 90 p362.htm LAN LM184 Bomb G At Aalestrup d300844 b010944 c116.htm Aalestrup


“Natten til den 30. August 1944 overfløj næsten 600 britiske bombefly Danmark under bombetogter til henholdsvis Königsberg og Stettin (Kaliningrad og
Szczecin). Under indflyvningen over Nordjylland, Kattegat og Sverige blev formationerne til Stettin voldsomt angrebet af tyske natjagere. I alt blev mindst 10
britiske bombere skudt ned over Danmark den nat.
Ved midnatstid styrtede et brændende Lancaster fly ned lige syd for Aalestrup. Det eksploderede i nedslaget.
Hele besætningen blev dræbt.

Den 31. august ved aftenstide var der en højtidelighed på nedstyrtningsstedet, gårdejer Martin Husums mark. En katolsk og en evangelisk feltpræst var til stede,
og mens fru Husum lagde blomster på kisterne, gjorde tyske soldater honnør. Dagen efter, den 1. september 1944, blev de dræbte flyvere begravet af værnemagten
uden gejstlig medvirken." (FAF) De 7 flyvere brændte så slemt, at deres jordiske rester blev samlet i en enkelt kiste! (Kilde: Ark i kirken)
Se historien i detaljer om denne besætning - en af mange!

LAN LM184 styrtede ned her omkring 150 m nord for Hvamvej 36, 9620 Aalestrup. (Kilde: Kaj Christensen, dengang 11 år. Han tog et par stykker af flyvraget, der
havde lavet et kæmpestort krater.) Det var få minutter før LAN PA163 i en ildsøjle styrtede ned i Lovns Bredning. Herfra lykkedes det en enkelt mand at overleve.
Læs om W.P. Wasik og den spændende historie om, hvordan han kom til Sverige.
Se Lancaster fotos og Operation 30 AUGUST 1944 - ruter og tab.
Historisk Samling og Arkiv Himmerland har mere om dette fly og dets besætning. 7 flyvere.

In the night before 30 August, 1944, nearly 600 bombers flew over Denmark on bombing raids to Königsberg and Stettin (Kaliningrad and Szczecin).
Flying over North Jutland, the Kattegat and Sweden heading for the targets the formations for Stettin were heavily attacked by German night fighters.
At least 10 British bombers were shot down over Denmark that night.

At midnight a burning Lancaster crashed just south of Aalestrup. It exploded on impact. All of the crew was killed.

On 31 August there was a ceremony in the evening at the crash site, farmer Martin Husum´s field. A Catholic and an Evangelical army chaplain were present, and
German soldiers saluted while Mrs Husum laid flowers on the coffin. The next day, on 1 September 1944 the deceased airmen were buried by the Wehrmacht without ecclesiastical  assistance." (FAF) The 7 airmen were so badly burnt that their mortal remains were placed in a single coffin! (Source: Sheets in the church)
See the story in details about this crew - one of many! 

LAN LM184 crashed here about 150 m north of Hvamvej 36, 9620 Aalestrup. (Kilde: Kaj Christensen, then 11 years old. He took parts of the wreckage, which had
made an enormous crater.) That was a few minutes before LAN PA163 in a column of fire crashed in Lovns Bredning.
Only one man managed to survive. Read about W.P. Wasik and see the fascinating story of his way to Sweden.

See No. 90 Squadron RAF - Wikipedia * Lancaster and photos * Operation 30 AUGUST 1944 - routes and losses.
Lancaster I LM184 WP-K took off from RAF Tuddenham at 21.07 hrs on 29 AUG 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.)  p362MACR   7 airmen.