Esbjerg 27 AUG 1944    B-17 bombefly i luften   B-17 bombers in the air                 Updated: 26 FEB 2019

Esbjerg B-17 Foto 19262-070 fra
Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Informationstavle   her
om Esbjerg Flyveplads.

27 AUG 1944 angreb amerikanske B-17 bombefly Esbjerg Flyveplads eskorteret
af P-51 Mustang jagerfly.

Nogle af dem blev skudt ned, mens andre P-51 jagere
skød mod tog og andre mål.
Se P51 27 AUG 1944.

Photo 19262-070 from Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Information board   here
about Esbjerg Airfield.

On 27 AUG 1944 American
B-17 bombers attacked
Esbjerg Airfield escorted by
P-51 fighters.

Some of them were shot
down while other P-51
fighters shot at trains and
other targets.
See P51 27 AUG 1944

Se også Google Map Esbjerg 27 AUG 1944 og fly nedskudt i kommunerne Esbjerg - Varde og kortet Flystyrt ved Esbjerg fra "Esbjerg Flyveplads 1940-45".
Mistet under denne mission: B17 43-37629 * B17 42-37841/Pilot Hallum * P51 43-25049*P51 44-13733*P51 44-13951*P51 44-13991*P51 42-106480. (Kilde: AOD)

See also Google Map Esbjerg 27 AUG 1944 and planes shot down in the municipalities Esbjerg - Varde.
Lost on this mission: B17 43-37629 * B17 42-37841/Pilot Hallum * P51 43-25049*P51 44-13733*P51 44-13951*P51 44-13991*P51 42-106480. (Source: AOD)