Lancaster III PB239 - The North Sea off Sylt                                         Updated:  09 JAN 2012

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e444021.htm Billingsley F D Wt/O RCAF 405 p343.htm LAN PB239 Bomb G North Sea off Sylt d170844 e444 e444.htm GERMANY
e777361.htm Bruce J S F/Lt RAF 405 p343.htm LAN PB239 Bomb G North Sea off Sylt d170844 e777 e777.htm NO KNOWN
e777363.htm Calhoun M B F/Lt RAF 405 p343.htm LAN PB239 Bomb G North Sea off Sylt d170844 e777 e777.htm NO KNOWN
e777362.htm Carter J W F/Sgt RCAF 405 p343.htm LAN PB239 Bomb G North Sea off Sylt d170844 e777 e777.htm NO KNOWN
e444020.htm Fisher C H F/O RCAF 405 p343.htm LAN PB239 Bomb G North Sea off Sylt d170844 e444 e444.htm GERMANY
a045020.htm Jolly E N Sgt RAF 405 p343.htm LAN PB239 Bomb G North Sea off Sylt d170844 b070944 c045.htm Kirkeby
a014241.htm Kemp K D F/Lt RCAF 405 p343.htm LAN PB239 Bomb G North Sea off Sylt d170844 b100146 c014.htm Esbjerg
a045021.htm Nordheimer K A F/O RCAF 405 p343.htm LAN PB239 Bomb G North Sea off Sylt d170844 b070944 c045.htm Kirkeby


Den 17. august 1944 styrtede LAN PB239 i Nordsøen (måske omkring her). Hele besætningen omkom.
Flyets opgave var at kaste synlig markering og derefter bomber på målet Kiel. Andre fly kunne derpå kaste bomber efter markeringen fra denne Stifinder.
(Kilde: MACR - rapport om tabt fly)

E. N. Jolly og K. A. Nordheimer drev i land på Rømø og er muligvis begravet i Kirkeby den 7. september 1944. En tysk feltpræst medvirkede. (Kilde: FAF)
K. D. Kemp drev i land ved Højer Sluse (her - fremskudt dige bygget 1979-81). Efter nogle dage blev han gravet ned på stedet af den tyske værnemagt.
Den 9. januar 1946 blev K. D. Kemp opgravet og ført til kirkegården i Esbjerg, hvor han blev begravet den 10. januar 1946. (Kilde: AOD)
C. H. Fisher og F. D. Billingsley blev begravet i Kiel i Tyskland. J. S. Bruce, M. B. Calhoun og J. W. Carter har ingen kendt grav. (Kilde: FAF)

2 flyvere fra LAN PB239 blev begravet i Kirkeby, 1 i Esbjerg og 2 i Kiel i Tyskland. 3 har ingen kendt grav. 8 flyvere.

On 17 August 1944 LAN PB239 crashed in the North Sea (maybe about here). All of the crew perished.
The mission of this aircraft was visual marking and bombing targeting Kiel. (Source: MACR) The Pathfinders helped to make bombing more accurate.

E. N. Jolly and K. A. Nordheimer drifted ashore on Rømø. They were buried in Kirkeby, possibly on  7 September 1944. A German Army Chaplain officiated at the graveside ceremony. (Source: FAF)
K. D. Kemp drifted ashore at the Højer Lock (here - the advanced seawall built 1979-81). Some days later he was dug down on the spot by the German Wehrmacht.  
On 9 January 1946 K. D. Kemp was disinterred and taken to the cemetery in Esbjerg, where he was buried on 10 January 1946. (Source: AOD)
C. H. Fisher and F. D. Billingsley were buried in Kiel in Germany. J. S. Bruce, M. B. Calhoun and J. W. Carter have no known grave. (Source: FAF)

2 airmen from LAN PB239 were buried in Kirkeby, 1 in Esbjerg and 2 in Kiel in Germany. 3 have no known grave.
See Bomber Command No. 405 Squadron RCAF405 Squadron - The Canadians * No. 405 Squadron of Canadian WingsLancaster Photos
This Canadian Lancaster took off from RAF Gransden Lodge. Lost Bombers has this. 8 airmen.