Kenneth Donovan Kemp   Photo: Knud Riis    Updated:  09 JAN 2012
                                                                          
Airman:
 a014241.htm Surname: Kemp Init: K D Rank: F/Lt Service: RCAF Sqdn: 405

P_link: p343.htm Plane: LAN PB239 Operation: Bomb G Crash_site: North Sea off Sylt

Crash_d: d170844 Buried_d: b100146 C_link: c014.htm At_Next: Esbjerg, A. 13 12

Den 17. august 1944 styrtede LAN PB239 i Nordsøen (måske omkring her). Hele besætningen omkom.
Flyets opgave var at kaste synlig markering og derefter bomber på målet Kiel. Andre fly kunne derpå kaste bomber efter markeringen fra denne Stifinder. (Kilde: MACR - rapport om tabt fly)

K. D. Kemp drev i land ved Højer Sluse (her - fremskudt dige bygget 1979-81). Efter nogle dage blev han
gravet ned på stedet af den tyske værnemagt. Den 9. januar 1946 blev K. D. Kemp opgravet og ført til kirkegården i Esbjerg, hvor han blev begravet den 10. januar 1946. (Kilde: AOD)
Flight Lieutenant Kenneth Donovan Kemp var fra Canada.
(Kilde: CWGC)

2 flyvere fra LAN PB239 blev begravet i Kirkeby, 1 i Esbjerg og 2 i Kiel i Tyskland. 3 har ingen kendt grav.
8 flyvere.

On 17 August 1944 LAN PB239 crashed in the North Sea (maybe about here). All of the crew perished.
The mission of this aircraft was visual marking and bombing targeting Kiel. (Source: MACR)
The Pathfinders helped to make bombing more accurate.

K. D. Kemp drifted ashore at the Højer Lock (here - the advanced seawall built 1979-81). Some days later
he was dug down on the spot by the German Wehrmacht. On 9 January 1946 K. D. Kemp was disinterred
and taken to the cemetery in Esbjerg, where he was buried on 10 January 1946. (Source: AOD)
Flight Lieutenant Kenneth Donovan Kemp was from Canada. (Source: CWGC)

2 airmen from LAN PB239 were buried in Kirkeby, 1 in Esbjerg and 2 in Kiel in Germany.
3 have no known grave.

See Bomber Command No. 405 Squadron RCAF405 Squadron - The Canadians
No. 405 Squadron of Canadian WingsLancaster Photos
This Canadian Lancaster took off from RAF Gransden Lodge. Lost Bombers has this. 8 airmen.