B 17G 42-31241 - Ødegård                                                                         Updated: 12 AUG 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888307.htm Bohle H J 2ndLt USAAF 427 p307.htm B17 4231241 Bomb G Ødegård d290444 o888 o888.htm POW
o888306.htm Brown J K 2ndLt USAAF 427 p307.htm B17 4231241 Bomb G Ødegård d290444 o888 o888.htm POW
u096098.htm Derschan J A Sgt USAAF 427 p307.htm B17 4231241 Bomb G Ødegård d290444 b090644 c096.htm Svinø
u096099.htm Gorgon F Sgt USAAF 427 p307.htm B17 4231241 Bomb G Ødegård d290444 b090644 c096.htm Svinø
u096100.htm Jensen H J S/Sgt USAAF 427 p307.htm B17 4231241 Bomb G Ødegård d290444 b020544 c096.htm Svinø
v999065.htm Kerr R R 2ndLt USAAF 427 p307.htm B17 4231241 Bomb G Ødegård d290444 v999 v999.htm EVD to S
u096101.htm Muihearn P J Sgt USAAF 427 p307.htm B17 4231241 Bomb G Ødegård d290444 b220544 c096.htm Svinø
e777261.htm Musashe M S/Sgt USAAF 427 p307.htm B17 4231241 Bomb G Ødegård d290444 e777c e777c.htm NO - CAM
o888305.htm Nevills J J 2ndLt USAAF 427 p307.htm B17 4231241 Bomb G Ødegård d290444 o888 o888.htm POW
o888304.htm Rice L W S/Sgt USAAF 427 p307.htm B17 4231241 Bomb G Ødegård d290444 o888 o888.htm POW


Den 29. april 1944 kl. 14.05 styrtede B17 42-31241 ned i Ødegaard, her efter et bombetogt til Berlin + mere.Se også Google Map p307.
Zoom. Mere i p307MACR.

Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"Over målet blev flyet ramt af flak, og no. 4 motor måtte stoppes p.g.a. brandfare. Flyet blev ledsaget af to P-51 i ca. 10 minutter, hvorefter bombeflyet nu satte kurs mod Sverige i stor højde. Over Storstrømsbroen blev flyet angrebet af en Me110 i ca.16.000 feet's højde, medens de samtidig blev beskudt af flak fra broen. Den tyske jager blev ramt og styrtede ned i Vålse Vig, samtidig med at den amerikanske besætning sprang ud med faldskærm. Flere landede i det kolde vand i Vålse Vig og 5 druknede. Co-piloten Robert R. Kerr fik hurtigt kontakt med modstandsbevægelsen i området, og den 29. maj var han allerede tilbage i England. Det tomme fly fortsatte i en svag bue fra Vålse Vig til Tårs Vig, nord om Sakskøbing og mod øst, og ca. 5 km NØ for Sakskøbing havde det omsider tabt så megen højde, at det styrtede ned i »Ødegård«, der blev svært beskadiget." (FT 86-92-28)

4 flyvere fra B17 42-31241 blev begravet på Svinø Kirkegård, 4 blev krigsfanger, 1 har ingen kendt grav og 1 flyver nåede Sverige. Mere ved hver flyver.
Se B-17 Flyvende Fæstning * B17 i airmen.dk * tegning af besætningen på en B-17. 10 flyvere.

On 29 APR 1944 at 14.05 hours B17 42-31241 crashed into the farm Ødegaard, here after a bombing raid on Berlin. See also Google Map p307. Zoom.
More in p307MACR.

(Danish) Aviation Historical Review writes:
"The plane was hit by flak over the target and engine no. 4 had to be stopped due to danger of fire. The plane was accompanied by 2 P-51s for about 10 minutes. Then the bomber headed for Sweden at a great height. Over the bridge Storstrømsbroen it was attacked by a Me110 at a height of about 16,000 feet while they were fired at from the bridge. The German fighter was hit and crashed into the Vålse Vig, while the American crew bailed out. Several of them landed in the cold water of the Vålse Vig and 5 drowned. Co-Pilot Robert R. Kerr soon made a contact with the resistance movement in the area, and on 29 May he was already back in England. The empty plane continued in a slight curve from Vålse Vig to Tårs Vig, north of Sakskøbing and to the east. At about 5 km north east of Sakskøbing it had gradually lost so much altitude that it crashed into the »Ødegård« which was heavily damaged." (FT 86-92-28)

4 airmen from B17 42-31241 were buried in Svinø Churchyard, 4 became POWs, 1 has no known grave and 1 airman reached Sweden. More at each airman.

This B-17 belonged to 427 BS, 303 BG, 41 CBW, 1 BD, 8 AF of USAAF. It took off from RAF Molesworth - USAAF Station 107.
See 303rd Bomb Group Heavy with a Mission Report No. 144 of Apr 29 1944. See Crew Photo. See also B17s in airmen.dk and a
drawing of the crew of a B-17.
10 airmen.