Harold Edward Quinn      Photo: Knud Riis       Updated: 03 OCT 2021
                                                                           
Airman:
 a014202.htm Surname: Quinn Init: H E Rank: P/O Service: RCAF  Sqdn: 57

P_link: p284.htm Plane: LAN JB725 Operation: Minelaying Crash_site: Near Jelling

Crash_d: d100444 Buried_d: b150444 C_link: c014.htm At_Next: Esbjerg,Coll.g.A.7.24 = A. 7.27

"Natten til den 10. april 1944 foretog RAF en stor mineudlægningsoperation ved Danzig (Gdansk her). I forbindelse med overflyvningen af dansk område blev mindst 7 britiske bombefly skudt ned, mens flere nedstyrtede i Nordsøen, i større eller mindre afstand fra Vestkysten. Fra 6 fly nedstyrtet i Midtjylland, og 2 i Nordsøen, ligger 35 omkomne flyvere begravet i Esbjerg. Samtlige flyvere begravedes den 15. april 1944." (FAF)

LAN JB725 var på vej til målet med 5 store type A miner, da det blev angrebet af en natjager. Ved midnat så
folk i Jelling og omegn et rødt lysskær mod himlen, og lidt efter kom et brændende fly ud af skyerne. Det var JB725, der eksploderede kort før det ramte jorden. Hele besætningen omkom. (Kilde: FT 90-102-20)
Styrtet var omkring her nord for Fårupvej 6, 7300 Jelling. (Kilde: Margit Hansen, Lokalhistorisk Arkiv i Jelling)

Pilot Officer (Air Bomber) Harold Edward Quinn, 23 år, var søn af Ralph H. og Edna Ray Quinn,  Vancouver, British Columbia, Canada. (Kilde: CWGC) Se hans navn blandt 47 navne i London og Horsens.
Se Google Map HorsensEH47 *Google Map 57 + 630 Squadron* p284MACR.

Se monument rejst her syd for Jelling, hvor Kongernes Jelling viser Jellingstenene.
Den store er Danmarks dåbsattest.
7 flyvere.

"On the night before April 10 1944, the RAF carried out a big minelaying operation at Danzig (Gdansk

here). At least 7 British bombers were shot down as they flew over Danish territory, and several crashed into
 the North Sea, off the west coast of Jutland. From 6 planes crashed in the central part of Jutland, and 2 in
the North Sea, 35 airmen were buried in Esbjerg. All of the airmen were buried on April 15 1944." (FAF)
The crash was about here north of Fårupvej 6, 7300 Jelling.
(Source: Margit Hansen, Lokalhistorisk Arkiv i Jelling)

LAN JB725 was heading for the target with 5 big type A mines, when it was attacked by a night fighter. At midnight people in and around Jelling saw a red glare in the sky, and a little later a burning plane came out
of the clouds. It was JB725, which exploded shortly before it hit the ground. All of the crew perished.
(Source: FT 90-102-20)

Pilot Officer (Air Bomber) Harold Edward Quinn, 23, was the son of Ralph H. and Edna Ray Quinn, of Vancouver, British Columbia, Canada. (Source: CWGC)
He passed this way in defence of democracy
The Canadian Virtual War Memorial has this. He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel 87.
See his name among 47 names in London and Horsens. See also Google Map HorsensEH47 and Google Map 57 + 630 Squadron.
See No.57 Squadron in Wikipedia * 57 Squadron & 630 Squadrons' Association * Lincolnshire Aviation Heritage Centre * p284MACR.
Lancaster III JB725 DX-M took off from RAF East Kirkby at 21.23 hrs on 09 APR 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See Lancaster photos. 7 airmen.