Dannemare - Monument              Updated:  19 FEB 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dannemare, mindesmærke her for Raymond F. Malmfelt.
P 200 m syd for Højevej 7, 4983 Dannemare og gå på diget omkring 300 m mod øst.
Mindesmærket er ved digets fod i den mørke fyrrebusk til venstre for digeknækket.
Mindestenen blev givet af 6 borgere fra Nakskov den 18. april 1945.
Mindepladen blev opsat af flyverens familie, der besøgte stedet i august 1983.

Dannemare, memorial here to Raymond F. Malmfelt.
Park 200 m south of Højevej 7, DK-4983 Dannemare and walk east on the dike.
The memorial is at the foot of the dike in the dark fir bush left of the bend of the dike.
The memorial stone was donated by 6 citizens of Nakskov on 18 April 1945.
The memorial tablet was placed by the airman´s family, who visited the place in 1983.