Lancaster III NE144 - Bomb in Vorup                                                      Updated: 29 JAN 2022

Photos from Randers Stadsarkiv.
No  28            26         24 Kærgade    /   Målervej 1    
RAF Bomber Command havde planlagt, at 189 Lancasters og 403 andre bombefly ad  2 forskellige ruter
skulle bombe Königsberg (nu Kaliningrad) og Stettin (nu Szcecin). Tyske natjagere var klar sidst på aftenen den
29/8 1944. Mindst 11 fly blev skudt ned over dansk område. (Kilde: A. Bjørnvad,Berlingske Tidende 26.12.1967)
LAN NE144 blev angrebet, så piloten valgte at lette flyet for en bombe på 4000 pund!
Bomben faldt kl. 00.30 ved Kærgade nr 25
her i Vorup sydvest for Randersbro. Luftfoto af Kærgade 24 her.
Krater her på tom hjørnegrund nr 20. Der var i 1944 ikke så mange huse. Vest for nr 24 ses 26 og 28.
Til højre på sort-hvidt foto ses Målervej 1 kun 40 m nord for Kærgade 24. Samme hus i nærbillede nederst.
Randers Amtsavis 30.8 1944: "Nedslaget var sket i udkanten af en mark ved Kærgade-Målervej krydset.
Virkningen var frygtelig. Værst gik det ud over ejendommene Kærgade 25 og 24, som i løbet af et sekund blev forvandlet til en dynge murbrokker og splintrede træbjælker. De andre ejendomme, der blev ødelagt, var ejendommene 23 og 26 og Målervej 1, men foruden dem blev en halv snes andre villaer meget stærkt
molesteret." Randers Dagblad nævner knuste ruder i ca. 500 forretninger og 2-3000 mindre ruder knust.
(Kilde: "Randers i besættelsestiden" fra Randers Amts Historiske Samfund) Se
Bomben fra LAN R5702 og
Den britiske bombe i Vorup - og Estruplund (6 MB) i Randers Amtsavis 30 AUG 2014. LAN JA851 skudt ned.


RAF Bomber Command had planned that 189 Lancasters and 403 other bombers on 2 different routes were
to bomb
Königsberg (now Kaliningrad) and Stettin (now Szcecin).
German night fighters were ready in the late evening of 29 August 1944, and at least 11 planes were shot down
over Danish territory. (Source: Anders Bjørnvad in Berlingske Tidende 26.12.1967)
LAN NE144 was attacked, so the pilot chose to get rid of a 4000 lb. "cookie"!
The bomb fell at 00:30 at 25 Kærgade
here in Vorup southwest of the bridge to Randers. Crater here.
Aerial photo of 24 Kærgade here. In 1944 there were not so many houses. West of 24 is 26 and 28.
To the right in black-white photo is 1 Målervej only 40 m north of 24 Kærgade. The same house in the other photo!
Randers Amtsavis 30.8 1944: "The impact was at the outskirts of a field at the crossing Kærgade-Målervej. The effect was terrible. 25 and 24 Kærgade were in a second changed into heaps of rubble and splintered beams.
Also 23 and 26  and 1 Målervej were destroyed and about 10 other houses were heavily damaged."
Randers Dagblad mentions broken windows in about 500 shops and 2-3000 smaller windows broken.
(Source: "Randers during the occupation" from Historical Society of the County of Randers)
See also the Bomb from LAN R5702 and The British bomb in Vorup - and Estruplund by Anders Straarup
in
Randers Amtsavis on 30 AUG 2014. LAN JA851 shot down.