Hemmet 2023  STIRLING  EF191  *  Monument  *  EF191 Guide * EF191 Guide 2                                                       Updated:  17 SEP 2023  

Til INFO om flyet * 1943-kors og 1948-kors * Krater mellem kors * Monument fra 1948
To INFO about the plane * 1943-cross and 1948-cross * Crater between crosses * Monument from 1948

 

Hemmet 2023 1  Foto: Anders Straarup  03 SEP 2023
 INFO om flyet ses på vejen ind i Mindelunden.
 INFO om besætningen ses på dette foto bag   
 bordet.
 
 Bag informationstavlen var der tidligere
 motordele, propelblad og haleror,
 nu udstillet på Ringkøbing Fjord Museer
 i udstillingen Flyvere i natten
 på Ringkøbing Museum.

  Photo: Anders Straarup  03 SEP 2023
 INFO about the plane  is seen at the entrance
 to this Memorial Grove.
 INFO about the crew is seen in this photo 
 
behind the table.
 
 Behind the information board there used to be
 an engine, a propeller blade and rudder,
 now on display at Ringkøbing Fjord Museer
 in the exhibition Flyers in the night at the
 Ringkøbing Museum.