Stirling III EF191 - At Hemmet - Monument 2014 Photos: Henning Dam 10 AUG 2014               Updated: 06 AUG 2019

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 


 Monument for flyverne fra STI EF191 her set i 2014. Se også Nyhuus fotos 1943 og fotos af Monument 2019 * krans 2018
Fra venstre et højderor, en del af motoren og et propelblad stærkt præget af mange år siden styrtet 2. december 1943.
Nær øverste højre hjørne af foto til venstre ses trækorset med flyvernes navne. Det blev afsløret i 1948. Det er bag vandhullet i krateret fra nedstyrtningen.
På begge fotos ses det hjemmelavede kors med inskriptionen GOD BLESS YOU rejst juleaften 1943 af Damgaard Hansen og "Stur Jens". Bogstavet B er synligt.

Monument to the airmen from STI EF191 here seen in 2014. See also Nyhuus photos 1943 and photos of Monument 2019 * wreath 2018
From the left a flap from a wing, a part of the engine and a propeller blade heavily affected by the many years since the air crash on 02 DEC 1943.
Near the top right corner of the photo on the left you see the wooden cross with the names of the airmen. It was unveiled in 1948 behind the crater from the crash.
On both photos you see the wooden cross of their own making with the inscription GOD BLESS YOU erected on Christmas Eve 1943 by Damgaard Hansen and
"Big Jens". The letter B is visible.