Stirling III EF191 - At Hemmet  EF191 Guide * EF191 Guide 2  * Monument * STIRLING  EF191            Updated: 17 OCT 2023

P245 Guide Start
over for
Vestergade 2,
6893 Hemmet.
Følg skilte A-D.
Her skilt A.
Samme vej retur.
Flere fotos på
næste side, B - D.

Start opposite
Vestergade 2,
DK-6893 Hemmet.
Follow signs A-D.
Here sign A.
Same way back.
More photos on
next page, B - D.

 

 

Vestergade 2, Hemmet A Flyvergraven 3 km