Halifax II LW287 - Off Bornholm     See also p142 LAN ED494                     Updated: 05 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777123.htm Austin G F Sgt RAF 51 p230.htm HAL LW287 Minelaying Off Bornholm d031043 e777 e777.htm NO KNOWN
e777120.htm Connor J G F/O RCAF 51 p230.htm HAL LW287 Minelaying Off Bornholm d031043 e777 e777.htm NO KNOWN
e777122.htm Kent E C Sgt RAF 51 p230.htm HAL LW287 Minelaying Off Bornholm d031043 e777 e777.htm NO KNOWN
e777121.htm MacLean D Sgt RAF 51 p230.htm HAL LW287 Minelaying Off Bornholm d031043 e777 e777.htm NO KNOWN
e777125.htm Nelson C S Sgt RAF 51 p230.htm HAL LW287 Minelaying Off Bornholm d031043 e777 e777.htm NO KNOWN
e777119.htm Nixon J E Sgt RAAF 51 p230.htm HAL LW287 Minelaying Off Bornholm d031043 e777 e777.htm NO KNOWN
e777124.htm Simpson A F F/S RAF 51 p230.htm HAL LW287 Minelaying Off Bornholm d031043 e777 e777.htm NO KNOWN


HAL LW287 styrtede ned omkring her nord for Rønne den 3. oktober 1943 i forbindelse med minelægning ved Sassnitz.

"294 Lancasters bombede München denne nat, medens samtidig 117 bombefly minerede kystområdet fra de franske havne til Østersøen. Fly fra
No. 51 Bomb Squadron skulle minere ved Sassnitz, hvor dog en let tåge forhindrede nøjagtig navigation. Omkring midnat passerede et ukendt
4 motorers bombefly Rønne havn, hvor tyskerne straks åbnede ild. Flyet blev ramt, men fortsatte i nordlig retning ud over havet, hvor der kort efter
skete en eksplosion. Halifax LW287 var eneste RAF-tab denne nat, og der er aldrig fundet spor efter de 7 besætningsmedlemmer.
Vragdele er fundet i området så sent som både i 1983 og 1986." (FT 87-92-2)

Se Google Map 51 Squadron * Halifax bombefly * Halifax Print * Halifax Mk III på YAM 2019 * folk bag en Halifax klar til en mission. 7 flyvere.

HAL LW287 crashed about here north of Rønne on October 1943 in connection with a minelaying operation at Sassnitz.

"294 Lancasters bombed Munich this night, while 117 bombers at the same time mined the coastal areas from the French harbours to the Baltic Sea.
Planes from No. 51 Bomb Squadron were to drop mines at Sassnitz. However, a slight fog prevented accurate navigation. About midnight an unknown
bomber with four engines passed the harbour of Rønne, where the Germans immediately opened fire. The plane was hit, but carried on north over the
sea, where an explosion happened shortly afterwards. Halifax LW287 was the only loss of the RAF this night, and no trace of the 7 crew members
has ever been found. Wreckage has been found in the area as late as both 1983 and 1986."
(FT 87-92-2)

See No. 51 Squadron RAF - Wikipedia * 51 Squadronformer RAF Snaith *  Google Map 51 Squadron.
Halifax * Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum. See Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.

Halifax II LW287 MH-C took off from RAF Snaith at 1757 hrs on 02 OCT 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) See also former RAF Snaith. 7 airmen.