Stirling III BK807 - Langelandsbælt                                                     Updated:  03 DEC 2016

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777227.htm Brian WLF Sgt RNZAF 75 p170.htm STI BK807 Minelaying Langelandsbælt d280443 e777 e777.htm NO KNOWN
e777226.htm Buckley R C Sgt RNZAF 75 p170.htm STI BK807 Minelaying Langelandsbælt d280443 e777 e777.htm NO KNOWN
e777224.htm Hamer D V P/O RAF 75 p170.htm STI BK807 Minelaying Langelandsbælt d280443 e777 e777.htm NO KNOWN
a096030.htm Holme H P Sgt RAF 75 p170.htm STI BK807 Minelaying Langelandsbælt d280443 b280643 c096.htm Svinø
e777228.htm Lennox G L Sgt RAF 75 p170.htm STI BK807 Minelaying Langelandsbælt d280443 e777 e777.htm NO KNOWN
e777225.htm Ross D R Sgt RNZAF 75 p170.htm STI BK807 Minelaying Langelandsbælt d280443 e777 e777.htm NO KNOWN
a096031.htm Shogren MEJ Sgt RNZAF 75 p170.htm STI BK807 Minelaying Langelandsbælt d280443 b050643 c096.htm Svinø


Den 29. april 1943 kl. 00.08 blev STI BK807 skudt ned af den tyske marines flakbatteri MAA 814 i Nyborg (der er her).
Flyet styrtede i Langelandsbæltet
(måske omkring her). Det var på en minelægningsoperation til den vestlige del af Fehmarn Bælt, omkring her. (Kilde: FT 86-89-12)

"Natten mellem den 28. og 29. april 1943 foretog RAF krigens hidtil største minering. 226 fly kastede 593 miner i danske farvande og i Østersøen. Da det var
overskyet i flere mineringsområder, måtte bombemaskinerne flyve ekstra lavt for at få landkending, før minerne blev kastet på de rigtige positioner. Dermed blev
flyene lette mål for flak i området. Tyske natjagere var atter aktive, men på grund af den lave flyvehøjde blev kun få natjagerangreb rapporteret.
RAF mistede 7 Lancasters, 8 Stirlings, 6 Wellingtons og 2 Halifaxes denne nat." (FT 90-50)
Af dem gik 15 fly tabt over dansk område, se Google Map p169+MINELAYING.
Kun 4 flyvere fra de 23 fly overlevede! Se også
Minelægningsområder og Lancaster fotos.

H. P. Holme blev fundet i Nakskov Fjord (omkring her). Han blev begravet den 28. juni 1943. I Korsør Færgehavn (her) fandt man liget af M. E. Shogren. Han blev
begravet den 5. juni 1943 af provst Ehrenreich, Vordingborg. 5 flyvere blev aldrig fundet. (Kilde: FAF)

2 flyvere fra STI BK807 blev begravet på Svinø Kirkegård. 5 flyvere har ingen kendt grav. Google Map planesRNZAF 7 flyvere.

On 29 April 1943 at 00.08 hours STI BK807 was shot down by Marine Flak Batteri MAA 814 from the German Navy, located in Nyborg (which is here).
The plane crashed into the Langelandsbelt
(maybe about here). It was on a minelaying operation to the western part of Fehmarn Belt, about here. (FT 86-89-12)

"On the night between 28 April and 29 April 1943 the RAF carried out the biggest minelaying operation so far in the war. 226 planes dropped 593 mines into Danish
waters and into the Baltic Sea. As the sky was overcast at several mining areas the bombers had to fly at an extra low altitude to come in sight of land, before the
mines were dropped at the right positions. That made the planes easy targets for flak in the area. German night fighters were active again, but due to the low flying
altitude only a few attacks from night fighters were reported. The RAF lost 7 Lancasters, 8 Stirlings, 6 Wellingtons and 2 Halifaxes this night.
" (FT 90-50)
15 of the 207 bombers were lost over Danish territory, see Google Map p169+MINELAYING. Only 4 airmen from the 23 lost planes survived!

H. P. Holme was found in the Nakskov Fjord (about here). He was buried on 28 June 1943. The body of M. E. Shogren was found in the ferry harbour of
Korsør (here). He was buried on 5 June 1943. Rural Dean Ehrenreich from Vordingborg officiated at the graveside. 5 airmen were never found. (Source: FAF)

2 airmen from STI BK807 were buried in Svinø Churchyard. 5 airmen have no known grave.
See Bomber Command Squadron No. 75 Squadron and No. 75 Squadron RNZAF. 75(nz)squadron has more, also 75(NZ) Squadron RAF Records from April 1943,
find entry of 28.4.1943, and see that this plane with Captain Hamer failed to return.  75 Squadron Association NZ + UK.
Stirling III BK807 AA-M took off from RAF Newmarket at 20.30 hrs on 28 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map planesRNZAF 7 airmen.