Lancaster I W4898 - Kattegat, southern part                                       Updated: 17 MAY 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777213.htm Bond A W Sgt RAF 061 p169.htm LAN W4898 Minelaying Kattegat, S d280443 e777 e777.htm NO KNOWN
a019034.htm Collenette MdB Wt/O RAF 061 p169.htm LAN W4898 Minelaying Kattegat, S d280443 b060543 c019.htm Frederikshavn
e777211.htm Gyles N R F/Sgt RAAF 061 p169.htm LAN W4898 Minelaying Kattegat, S d280443 e777 e777.htm NO KNOWN
e777210.htm Mix R D P/O RCAF 061 p169.htm LAN W4898 Minelaying Kattegat, S d280443 e777 e777.htm NO KNOWN
e777212.htm Moore F G Sgt RCAF 061 p169.htm LAN W4898 Minelaying Kattegat, S d280443 e777 e777.htm NO KNOWN
e222014.htm Norman J Sgt RAF 061 p169.htm LAN W4898 Minelaying Kattegat, S d280443 e222p e222p.htm Pålsjö, S
a048010.htm Robertson I R P/O RAAF 061 p169.htm LAN W4898 Minelaying Kattegat, S d280443 b220543 c048.htm K - Bispebjerg


"Natten mellem den 28. og 29. april 1943 foretog RAF krigens hidtil største minering. 226 fly kastede 593 miner i danske farvande og i Østersøen. Da det var
overskyet i flere mineringsområder, måtte bombemaskinerne flyve ekstra lavt for at få landkending, før minerne blev kastet på rigtige positioner. Dermed blev flyene
lette mål for flak i området. Tyske natjagere var atter aktive, men på grund af den lave flyvehøjde blev kun få natjagerangreb rapporteret. RAF mistede 7 Lancasters, 8 Stirlings, 6 Wellingtons og 2 Halifaxes denne nat." (FT 90-50-13) Af dem gik 15 fly tabt over dansk område, se Google Map p169+MINELAYING.
Kun 4 flyvere fra de 23 fly overlevede!
Se også Minelægningsområder og Lancaster fotos.

Et af disse, LAN W4898 må være nedstyrtet i Kattegat, muligvis ved Hesselø, som er her. Alle ombord omkom.
Flyets pilot, Wt/O Collenette synes at være fundet på havet ved Anholt, som er her. Begravet i Frederikshavn den 6. maj 1943.

I.R. Robertson blev den 19. maj 1943 fundet i Sundet nordøst for Humlebæk (omkring her) af den danske torpedobåd "Havkatten". Liget blev indbragt til Helsingør
(her), og begravelsen på Bispebjerg Kirkegård var den 22. maj 1943.
Flyets maskinist, Sgt J. Norman, er begravet i Helsingborg i Sverige. (Kilde: FAF)

4 flyvere har ingen kendt grav. 1 begravet i Frederikshavn, 1 på Bispebjerg Kirkegård i København og 1 i Sverige.
7 flyvere.

"On the night between 28 April and 29 April 1943 the RAF carried out the biggest minelaying operation so far in the war. 226 planes dropped 593 mines into
Danish waters and into The Baltic Sea. As the sky was overcast at several mining areas the bombers had to fly at an extra low altitude to come in sight of land, before
the mines were dropped at the right positions. That made the planes easy targets for flak in the area. German night fighters were active again, but due to the low flying altitude only a few attacks by night fighters were reported. The RAF lost 7 Lancasters, 8 Stirlings, 6 Wellingtons and 2 Halifaxes this night."
(FT 90-50-13)
15 of the bombers were lost over Danish territory, see Google Map p169+MINELAYING. Only 4 airmen from the 23 lost planes survived!

One of these, LAN W4898 must have crashed into the Kattegat, possibly at Hesselø, which is here. All on board perished.
Pilot, Wt/O Collenette appears to have been found at sea at Anholt, which is
here. Buried in Frederikshavn on 6 May, 1943.

I.R. Robertson was found on 19 May, 1943 in the Sound north east of Humlebæk (about here) by the Danish torpedo boat "Havkatten". The body was taken to
Helsingør (here), and the burial in Bispebjerg Cemetery was on 22 May, 1943. (Helsingør is often called Elsinore in English)
Flight Engineer, Sgt J. Norman is buried in Helsingborg in Sweden. (Source: FAF)

4 airmen have no known grave. 1 is buried in Frederikshavn, 1 in Copenhagen and 1 in Sweden.

See No. 61 Squadron RAF - Wikipedia * No. 50 & 61 Squadrons Association *
Minelaying areas * Lancaster photos
Lancaster I W4898 QR- took off from RAF Syerston on 28 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)  7 flyvere.