Duncan Luin Todd                              Updated:  09 NOV 2011

Airman:
 a069004.htm Surname: Todd Init: D L Rank: F/Sgt Service: RNZAF Sqdn: 408

P_link: p056.htm Plane: HAM AE148 Operation: Minelaying Crash_site: Sanderum

Crash_d: d111241 Buried_d: b151241 C_link: c069.htm At_Next: Odense

Den 11. december 1941 styrtede HAM AE148 ned på en mark ved Sanderum
nær Odense i forbindelse med en minelægningsoperation over Kiel Bugt.

Alle ombordværende blev dræbt. I Sanderum findes dette monument fra 1949 nu her.
Tyskernes holdning til begravelse af flyvere skiftede i krigens løb!
Læs mere om denne begravelse på siden om
HAM AE148.

Flight Sergeant (Observer) Duncan Luin Todd, 29 år, var søn af Mrs. J. Todd, Dunedin,
Otago, New Zealand; gift med Winifred Amelia Todd, Dunedin.
(Kilde: CWGC)
4 flyvere.

On 11 December 1941 HAM AE148 crashed into a field at Sanderum
near Odense in connection with a minelaying operation over the Kiel Bay.

All on board were killed. In Sanderum this monument from 1949 is now here.
The German attitude to the burial of airmen changed during the war!

Read more about this burial on the page about
HAM AE148.

Flight Sergeant (Observer) Duncan Luin Todd, 29, was the son of Mrs. J. Todd, of Dunedin, Otago, New Zealand, and the husband of Winifred Amelia Todd, of Dunedin. (Source: CWGC)

See Bomber Command No. 408 Squadron RCAF  * No. 408 Squadron of Canadian Wings.
408 Squadron Association.
This Hampden took off from RAF Balderton.
4 airmen.