Stirling W7441- Mindesten - Referat   JV - Vi skal huske ikke at glemme  In English  Photos from Leif Gr. Thomsen  07 NOV 2012

Den 29. september 1941 styrtede STI W7441 i Lillebælt omkring her ud for Bågø. 3 af de 7 flyvere omkom. Mindesten blev afsløret den 29. september 2012.

Leif Gr. Thomsen sendte tekst og fotos til www.airmen.dk om Mindehøjtidelighed med afsløring af mindesten ved Avnevig Her.

"Som ved et trylleslag ændrede dages regnvejr sig til et strålende solskinsvejr lørdag den 29.september, netop som vi kl. 1400 skulle afsløre et mindesmærke for 3
faldne englændere, der fik deres grav i Lillebælt på denne dato for 71 år siden. Det kunne få én til at tro på, at højere magter følte sig inviteret med alt, hvad de kunne bringe. 

Da Flyverhjemmeværnets æreskompagni trådte an, var der kommet cirka 100 deltagere, både unge og gamle, for at være med til denne særdeles sjældne begivenhed. 

Rob Thomas fra Derby, nevø til Sgt Alec Donaldson, der overlevede styrtet, og Leif Gr.Thomsen gav hver på deres sprog en skitsering af forudsætningerne for
etablering af en mindesten her 71 år efter. For Rob Thomas og for alle familier til besætningsmedlemmerne på det styrtede Stirling-fly er det en befrielse, at det hele
på en måde har fået en afslutning, man har fået et sted, hvor man kan lægge sine blomsterhilsener.

Herefter løftede to engelske piger, Hannah og Lorena, stoffet fra stenen, som nu kunne betragtes. Igen på 2 sprog blev stenens symbolik beskrevet. Allerøverst ses
billedet af stjernebilledet Karlsvognen, som er No. 7 Squadrons mærke i deres våbenskjold. Det stammer fra en tid, hvor piloters eneste navigationsmidler har været kompasset, viden om vinden, jordsigt og så viden om stjernerne.

Så kan man læse de tre flyveres navne, og nederst står en sentens ”We paid your tomorrow with our today”. Dette er hentet fra 1.verdenskrigs slagmark ved Somme,
hvor et helt regiment fra Ulster på det nærmeste blev udslettet. Der står ”When you go home tell them about us and say that we paid your tomorrow with our today”.

Da stenhuggeren fra Forsberg-Haderslev havde lavet denne sten, sagde han, at den havde rørt ham så meget, at han ikke ville have noget for sit arbejde.

Derpå blev, traditionen fra 15.2. tro, de tre navne læst op som et tegn på, at vi vil huske dem. (Den dato lægges kranse ved mindesten for besætningen på LAN R5702.)

Næste punkt var lægning af blomsterhilsener, hvor 2 danske piger, Sofie og Camilla, lagde blomster for de to sogne Hejls og Fjelstrup. Det var virkelig rørende at se
den pli, hvormed pigerne udførte deres bestilling.

De næste blomster blev lagt af Borgmester Jens Chr.Gjesing fra Haderslev og Borgmester Jørn Pedersen, Kolding. Begge udtalte deres glæde over etablering af
denne mindesten, som jo er resultatet af et, på en hyggelig måde udtalt, grænseoverskridende arbejde.

Squadron Leader Robert Hylands repræsenterede Den britiske Ambassade og udtalte på vegne af Royal Air Force en tak for det lokale initiativ, der fik rejst denne
sten for 3 faldne kolleger.

Der blev lagt blomster med udtalelser fra Rob Thomas, Derby, og Kathleen Copley, Yorkshire, som repræsenterede familierne til Sergeant Alec Donaldson og
Warrant Officer John J.Copley DFM.

For Fighter Wing Skrydstrup mødte Oberstløjtnant Martin Pedersen med en takketale til de tre flyvere og en krans fra Flyvevåbnet.

Organisationen Folk og Forsvar lagde traditionen tro en hilsen ved deres repræsentant Erik Mylin.

Afslutningsvis bragte de to sognepræster, Susanne Madsen fra Fjelstrup og Vicky Popp Fredslund fra Hejls deres respektive sognes hilsen med et ønske om, vi
husker historien for ikke at skulle gentage det hele.

Fighter Wing Skrydstrup sendte deres specielle hilsen i form af 2 F-16 jagere, der overfløj scenen præcist kl. 1430. En flot gestus.

Efter iagttagelse af et minuts stilhed oplæste Rob Thomas den traditionelle Act of Remembrance, efterfulgt af The Last Post blæst af trompetist Karl J.Berkwill, der
også akkompagnerede Altid frejdig når du går, hvilket dannede afslutning på denne bevægende og i vor tid absolut sjældne begivenhed, hvor 2 nationer kom så tæt på hinanden."