Monument STI W7441 Photos Monument 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 and report  from Leif Gr. Thomsen  Updated:  02 NOV 2012
 
 


Sognepræsterne Vicky Popp Fredslund fra Hejls og Susanne Madsen fra Fjelstrup bragte deres respektive sognes hilsen med et ønske om, vi
husker historien for ikke at skulle gentage det hele.
Fighter Wing Skrydstrup sendte deres specielle hilsen i form af 2 F-16 jagere, der overfløj scenen præcist kl. 1430. En flot gestus.

The Vicars Vicky Popp Fredslund, Hejls and Susanne Madsen, Fjelstrup laid greetings from their parishes with the wish that we remember history
so that we do not have to repeat it.
Fighter Wing Skrydstrup sent a special greeting. 2 F-16s made a flypast at exactly 1430 hrs. A handsome gesture.