Monument STI W7441 Photos Monument 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 and report  from Leif Gr. Thomsen  Updated:  01 NOV 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squadron Leader Robert Hylands lagde en krans fra Den britiske Ambassade og udtalte på vegne
af Royal Air Force en tak for det lokale initiativ, der fik rejst denne sten for 3 faldne kolleger.
For Fighter Wing Skrydstrup mødte Oberstløjtnant Martin Pedersen med en takketale til de tre flyvere
og en krans fra Flyvevåbnet.
Organisationen Folk og Forsvar lagde traditionen tro en hilsen ved deres repræsentant Erik Mylin.

Squadron Leader Robert Hylands laid a wreath from the British Embassy, and on behalf of the
Royal Air Force he expressed his thanks for the local initiative which had caused this memorial stone
to 3 fallen colleagues to be erected.
Lieutenant Colonel Martin Pedersen, Fighter Wing Skrydstrup, delivered a speech of thanks to the
3 airmen and he laid a wreath from the Royal Danish Air Force.
According to its traditional practice the association People and Defence laid a greeting through their representative Erik Mylin.