Harry Knight Ward                                                                            Updated: 04 OCT 2021

Airman: o888594.htm Surname: Ward Init: H K Rank: F/Sgt Service: RCAF Sqdn: 460

P_link: p218.htm Plane: LAN W4988 Operation: Bomb G Crash_site: NW of Helsingborg

Crash_d: d040943 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

Den 4. september 1943 styrtede LAN W4988 ned ved Laröd som er her 5 km NNV for Helsingborg i Sverige på tilbagevejen fra et bombetogt til Berlin.
Den korte version:
Flyet faldt fra hinanden i 200 fods højde og vragstykker blev spredt over et stort område. F/O Greenway sprang ud med faldskærm over Tyskland og blev taget til fange.
F/Sgt Ward, Sgt O’Brien og Sgt Johns landede alle i Danmark. To førstnævnte blev taget til fange af tyskerne, men Sgt Johns klarede at flygte til Sverige.
F/Sgt Conway druknede, mens F/O Randall og Sgt Bell blev samlet op af en svensk trawler og blev interneret.

Den 29. september 1943 blev F/O Randall og Sgt Bell repatrieret til England. (Sendt tilbage som led i udveksling af syge fanger, nok arrangeret af Svensk Røde Kors.) Kilde: p218MACR – rapport om savnet besætning.
Se også fra den lange version: "Rear gunner, F/Sgt Harry Knight Ward, sprang dernæst og landede på jernbanen mellem København og Hillerød i nærheden af Hammersholt. Ved landingen pådrog han sig hjernerystelse, og var bevidstløs i kortere tid. Allerede næste morgen blev han taget til fange af tyskerne og bragt til
Værløse. »Bud« Ward besøgte området i 1987, og hilste på flere personer, som han havde mødt under sit korte ophold i Danmark."

1 flyver fra LAN W4988 har ingen kendt grav og 3 flyvere blev krigsfanger og blev taget til Tyske krigsfangelejre. 3 flyvere blev ført til Sverige. Se Lancaster fotos. 7 flyvere.

On 4 September 1943 LAN W4988 crashed near Laröd which is here 5 km NNW of Helsingborg, Sweden on the return flight from a bombing raid on Berlin.
The short version: Aircraft disintegrated at 200 feet, wreckage spread over wide area. F/O Greenway bailed out over Germany and was captured.

F/Sgt Ward, Sgt O’Brien and Sgt Johns all landed in Denmark. The first mentioned were taken prisoners by the Germans, but Sgt Johns managed to escape to
Sweden. F/Sgt  Conway drowned, whereas F/O Randall and Sgt Bell were picked up by a Swedish trawler and became interned.

On 29 September 1943 F/O Randalland Sgt Bell were repatriated to England. (A number of times severely injured POWs were exchanged via the Swedish Red Cross) Source: p218MACR.
See also from the long version: "Rear gunner F/Sgt. Harry Knight Ward was the next to bail out. He landed on the railway between Copenhagen and Hillerød near Hammersholt. At the landing he got a concussion of his brain and he was unconscious for a short period. Next morning he was captured by the Germans and taken to Værløse. »Bud« Ward visited the area in 1987 and said hello to a number of persons that he had met during his short stay in Denmark."

1 airman from LAN W4988 has no known grave. 3 airman became POWs and they were taken to German POW-Camps. 3 airmen were taken to Sweden.

See No. 460 Squadron RAAF - Wikipedia * 460 Squadron RAAF * Lancaster photos * p218MACR.
Lancaster III W4988 AR-Q took off from RAF Binbrook at 1957 hrs on 03 SEP 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)  7 airmen.