Richard Carey                                                                                          Updated: 13 NOV 2017

Airman: o888563.htm Surname: Carey Init: R Rank: Capt Service: USAAF Sqdn: 350

P_link: p190.htm Plane: B17 42-5862 Operation: Bomb G Crash_site: The North Sea

Crash_d: d250743 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

B17 42-5862 styrtede i Nordsøen den 25. juli 1943 kl. 17 i nærheden af kutteren E 475 »Bertha« omkring 75 miles sydvest for Esbjerg. (Kilde: FOS A1393)
AOD har detaljer. Dette er en af beretningerne om flyvere Reddet af fiskere i Nordsøen.

De 10 B-17-fly var ude af stand til at bombe Warnemünde (her). Ved det sekundære mål Kiel (her) blev flyet så beskadiget af antiluftskyts at Captain Carey besluttede sig for at lande på Nordsøen, men seks besætningsmedlemmer gik ned med flyet. Piloten og andenpiloten fra cockpittet og to mere fra radiorummet klarede at komme
ud. En dansk fiskekutter samlede de fire flyvere op. (Kilde: p190MACR)

Captain (Pilot) Richard Carey og 2nd Lt (Co-Pilot) William J. Styles var uskadte efter nødlandingen. De blev reddet af "Bertha".
Da kutteren kom til Esbjerg, blev de to flyvere taget til fange af den tyske værnemagt. De blev ført til Tyske krigsfangelejre.
100th Bomb Group (Heavy) har mere om denne flyver.

Se Tegning af besætningen på en B-17*Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk*B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner*B-17 Flyvende Fæstning. 10 flyvere.

On 25 July 1943 at 5pm B17 42-5862 ditched in the North Sea near the cutter E 475 "Bertha" about 75 miles south west of Esbjerg. (Source: FOD A1393)
AOD has details. This is one of the stories about airmen Rescued by fishermen in the North Sea.

The 10 B-17s were unable to bomb Warnemünde (here). At the secondary target Kiel (here) this plane was so damaged by flak that Captain Carey decided to ditch in
the North Sea, but six members of the crew went down with the plane. The pilot and copilot from the cockpit and two more from the radio room managed to get out.
A Danish fishing boat picked up the four airmen. (Source: p190MACR)

Captain (Pilot) Richard Carey and 2nd Lt (Co-Pilot) William J. Styles were uninjured after the forced landing. They were rescued by the "Bertha".
They were captured by the German Wehrmacht on the arrival at Esbjerg. They were taken to German POW-Camps.
100th Bomb Group (Heavy) has more about this airman.

See Drawing of the crew of a B-17 * Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 350 BS, 100 BG, 13 Wing, 3 BD, 8 AF of the USAAF.

See also the 100th Bomb Group (Heavy)  with p190MACR*Mission Warnemünde-Kiel*Casualty Report*Photo of the pilot and operational details.
It took off from RAF Thorpe Abbott - USAAF Station 139. See also 100th Bomb Group Memorial Museum. 10 airmen.