Henry P. Elliot                                                                                            Updated: 15 JAN 2019

Airman: o888434.htm Surname: Elliott Init: H P Rank: T/Sgt Service: USAAF Sqdn: 548

P_link: p235.htm Plane: B17 42-30336 Operation: Bomb G Crash_site: At Nørholm Gods

Crash_d: d091043 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

Den 9. oktober 1943 lavede B17 42-30336 en perfekt nødlanding nær Nørholm Gods (der er her). Se Foto af besætningen.
Sammen med andre bombefly skulle B17 42-30336 bombe Marienburg i Tyskland, men maskinen havde motorproblemer efter at have krydset Nordsøen.
MACR fastslår: "Klokken 1038 i en højde af 11.600 fod (3.500 m) og med propel nr. 2 kantstillet, vendte fly No. 42-30336 fra denne Group om ud for Nymindegab (her)
efter at være sakket bagud i omkring 8 minutter. Flyet syntes at være under kontrol til det blev tabt af syne."

Flyet havde været over land. Det vendte om og fløj mod England, da flere motorproblemer gjorde en ny beslutning nødvendig. Et forsøg på at flyve hele vejen tilbage
til England over Nordsøen ville være selvmord, så det vendte om igen. Pilot, 1st Lt Glyndon D. Bell beordrede besætningen til at springe ud over land.
De 10 andre flyvere blev snart fanget. AOD har detaljer.

Top Turret Gunner, Technical Sergeant Henry P. Elliot og 9 andre flyvere fra B17 42-30336 blev ført til
Tyske krigsfangelejre.

Se Tegning af besætningen på en B-17 og Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk. 11 flyvere.

On 9 October 1943 B17 42-30336 made a perfect forced landing at the estate Nørholm Gods (which is here). See Photo of the Crew of Li'l Audrey.
Together with other bombers
B17 42-30336 was to bomb Marienburg in Germany, but it had engine trouble when it had crossed the North Sea.
MACR states: "Aircraft No. 42-30336 of this Group, at 1038 hours, altitude 11,600 feet with No. 2 propeller feathered, turned back at Nymindegab (here) off the
Danish coast, after lagging for approximately eight minutes. The ship appeared to be under control until lost to vision."

The plane had been over land. It turned around and headed for England when more engine trouble made a new decision necessary. An attempt to fly all the way
back to England across the North Sea would be suicide, so it turned around again. Pilot, 1st Lt Glyndon D. Bell ordered the crew to bail out over land.
The 10 other airmen were soon captured.
AOD has details.

Top Turret Gunner, Technical Sergeant Henry P. Elliot and 9 other airmen from B17 42-30336 were taken to German POW-Camps.

This B-17
was from 548 BS, 385th Bombardment Group (Heavy), 93 CBW, 3 BD, 8 AF of the USAAF. It took off from RAF Great Ashfield - USAAF Station 155
See Happy Ending and The Eagle. See also Photo of a B-17+ B-17s in airmen.dk and
drawing of the crew of a B-17. 11 airmen.