Russel F. Wahl                                                                                       Updated:  26 FEB 2015

Airman: o888271.htm Surname: Wahl Init: R F Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 568

P_link: p249.htm Plane: B17 42-30289 Operation: Bomb G Crash_site: Hvidkilde

Crash_d: d040144 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

Den 4. januar 1944 kl. 12.45 styrtede B17 42-30289 ned i Amalielyst Skov (her, overblik her) nær Hvidkilde Sø ved Svendborg efter et bombetogt til Kiel (her).

Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"Flyet blev angrebet af tyske jagere på hjemturen fra Kiel.
To flyvere sprang over farvandet mellem Ærø og Fyn. 2nd Lt Wahl (Bombardier) blev samlet op af en dansk fisker og i bevidstløs tilstand indlagt på det tyske infirmeri
i Fåborg (her). 2nd Lt Watters landede nærmere Fyn og blev ligeledes samlet op af danske fiskere, der bragte ham til Fåborg sygehus, hvor han senere blev taget til
fange af tyskerne. Efter 3 dage blev alle seks overlevende ført til Dulag Luft ved Oberursel." (FT 85-78-19)

4 flyvere fra B17 42-30289 har ikke nogen kendt grav. 6 flyvere blev ført til Tyske krigsfangelejre.

Se
tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

On 4 January 1944 at 12.45 hours B17 42-30289 crashed into the Amalielyst Wood (here, overview here) near Hvidkilde Lake at Svendborg
after a bombing raid on Kiel (here).

(Danish) Aviation Historical Review writes:
"The plane was attacked by German fighters on the return flight from Kiel.
2 airmen bailed out over the sea between Ærø and Fyn.  Bombardier, 2nd Lt Wahl was unconscious when he was picked up by a Danish fisherman
and taken to the German field hospital i Faaborg (here). 2nd Lt Watters landed closer to Fyn. He was also picked up by Danish fishermen who took
him to Faaborg Hospital, where he was taken prisoner by the Germans.
3 days later the 6 survivors were taken to
Dulag Luft Oberursel." (FT 85-78-19)

4 airmen from  B17 42-30289 have no known grave. 6 airmen were taken to German POW-Camps.

S
ee a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 568 BS, 390 BG, 13 CBW, 3 BD of the 8 AF. It took off from RAF Framlingham - USAAF Station 153.   *  Framlingham Airfield
See also The 390th Bomb Group Memorial Air Museum * Parham Airfield Museum * 390th Bomb Group * The 390th Memorial Museum, Tucson, Arizona
10 airmen.