Charles S. Garrett                                                                              Updated:  04 JUL 2021

Airman: o888231.htm Surname: Garrett Init: C S Rank: T/Sgt Service: USAAF Sqdn: 731

P_link: p276.htm Plane: B17 42-39974 Operation: Bomb G Crash_site: Værløse Air Base

Crash_d: d090444 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

Mere end 500 amerikanske bombefly var den 9. april 1944 på bombetogt til Polen og Tyskland.
Se 8 af de tabte fly: 
Google Map 9APR1944 og artiklen De satte livet på spil over Sjælland, trykt i en del Sjællandske Medier 9. april 2014, også om dette fly.

B17 42-39974 nødlandede på Værløse Flyveplads her den 9. april 1944. Flyvestation Værløse blev nedlagt 1. oktober 2008.

Flyverne troede de skulle til at lande i Sverige, men Radio Operator Charles S. Garrett og de andre besætningsmedlemmer landede i Danmark.
Det var Påskedag, så der var mange flag. Se hele historien ved
B17 42-39974.

Pilot, 1st Lt. Ernest Lee Racener: "Fra denne dag og efter 13 måneder i en tysk fangelejr, kan jeg garantere, at der var 10 amerikanere, der lærte at
kende forskel på det danske og det svenske flag.” (FT 88-39-22)

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

On 9 April 1944 more than 500 American bombers were on a bombing raid on Poland and Germany. See 8 of the lost planes: Google Map 9APR1944.

B17 42-39974 made a forced landing here on Værløse Air Base on 9 April 1944. The air base was closed on 1 October 2008.

The airmen thought they were about to land in Sweden, but Radio Operator Charles S. Garrett and the other crew members landed in Denmark.
There were many flags on Easter Sunday. See all of the story at
B17 42-39974.

Pilot, 1st Lt. Ernest Lee Racener: "From this day and after 13 months in a German prison camp I can guarantee that there were 10 Americans who got
to know the difference between the Danish and the Swedish flags." See Nordic Cross flags. (
FT 88-39-22  Translated by KK)

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 belonged to  731 BS, 452 BG, 45 CBW, 3 BD, 8 AF. See 452nd Bomb Group. It took off from Deopham Green. 10 airmen.