P. K. B. Williams                                                                                     Updated: 08 OCT 2021

Airman: o888122.htm Surname: Williams Init: PKB Rank: F/Lt Service: RAF Sqdn: 7

P_link: p261.htm Plane: LAN ND365 Operation: Bomb G Crash_site: Near Vornæs

Crash_d: d150244 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

"Natten til den 16. februar 1944 overfløj mange RAF fly den sydlige del af Danmark med Berlin som mål. Herunder nedstyrtede mindst 4 bombefly på dansk område.
Et af disse, en Lancaster, styrtede i havet mellem Skarø og Tåsinge." (FAF) Alle 8 flyvere sprang ud med faldskærm. LAN ND365 styrtede ned omkring her.

F/Lt (Pilot) P.K.B. Williams landede i vandet ud for Skarø. Han blev reddet af danskere, der sejlede ud i en lille båd.
Han blev taget til fange af tyskerne og blev snart sendt til krigsfangelejren Stalag Luft III Sagan. (Kilde: AOD)

2 flyvere fra LAN ND365 blev begravet på Skarø, 2 i Landet på Tåsinge og 2 i Svendborg. 2 blev krigsfanger og kom i Tyske krigsfangelejre.

8 flyvere. 

"On the night before 16 February, 1944 many RAF planes flew over the southern part of Denmark targeting Berlin. At least 4 bombers crashed in Danish territory.
One of these, a Lancaster, crashed into the sea between Skarø and Tåsinge." (FAF) All 8 airmen bailed out.
LAN ND365 crashed about here.

F/Lt (Pilot) P.K.B. Williams landed sea off Skarø. He was saved by Danes, who sailed out in a small boat.
He was taken prisoner by the Germans and was soon sent to the POW camp Stalag Luft III Sagan. (Source: AOD)

2 airmen f
rom LAN ND365 were buried on Skarø, 2 in Landet on Tåsinge and 2 in Svendborg. 2 became POWs and were taken to German POW-Camps.

See No. 7 Squadron RAF - Wikipedia * 7 Squadron AssociationLancaster Photos.
Lancaster III ND365 MG-L took off from RAF Oakington at 1701 hrs on 15 FEB 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.)


8 airmen.