George Staniforth                                                                                                     Updated: 08 OCT 2021

Airman: o888121.htm Surname: Staniforth Init: G Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 7

P_link: p261.htm Plane: LAN ND365 Operation: Bomb G Crash_site: Near Vornæs

Crash_d: d150244 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

"Natten til den 16. februar 1944 overfløj mange RAF fly den sydlige del af Danmark med Berlin som mål. Herunder nedstyrtede mindst 4 bombefly på dansk område.
Et af disse, en Lancaster, styrtede i havet mellem Skarø og Tåsinge." (FAF) Alle 8 flyvere sprang ud med faldskærm. LAN ND365 styrtede ned omkring her.

F/Sgt (Airbomber) George Staniforth blev kvæstet, da han landede på en mark på Skarø og blev trukket med af sin faldskærm. Han fik hjælp fra danskere, inden
tyskerne overførte ham til felthospital i Fredericia. (Kilde: AOD)

2 flyvere fra LAN ND365 blev begravet på Skarø, 2 i Landet på Tåsinge og 2 i Svendborg. 2 blev krigsfanger og kom i Tyske krigsfangelejre.

8 flyvere.

"On the night before 16 February, 1944 many RAF planes flew over the southern part of Denmark targeting Berlin. At least 4 bombers crashed in Danish territory.
One of these, a Lancaster, crashed into the sea between Skarø and Tåsinge." (FAF) All 8 airmen bailed out.
LAN ND365 crashed about here.

F/Sgt (Airbomber) George Staniforth was injured, when he landed in a field on Skarø and was pulled away by his parachute. He got help from Danes, before the
Germans took him to a field hospital in Fredericia. (Source: AOD) 

2 airmen from LAN ND365 were buried on Skarø, 2 in Landet on Tåsinge and 2 in Svendborg. 2 became POWs and were taken to German POW-Camps.

See No. 7 Squadron RAF - Wikipedia * 7 Squadron AssociationLancaster Photos.
Lancaster III ND365 MG-L took off from RAF Oakington at 1701 hrs on 15 FEB 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.)

8 airmen.