George Boulton              George Boulton, LAN ED620                                                       Updated:  03 JAN 2016

"Kære ven.
Jeg ved ikke hvem du er, men jeg vil takke dig for dine breve og gode ønsker. Det er rart for mig at se noget skrevet på engelsk. Alle har været meget venlige mod mig her, og det vil jeg ikke glemme. Præsten har allerede skrevet til mine nærmeste gennem Røde Kors, så det får de nok i løbet af en måneds tid eller to. Selv tror jeg ikke krigen vil blive vundet før næste år, men vi kan håbe, at jeg
tager fejl.
Jeg siger farvel nu med alle gode ønsker.  George Boulton, Sergeant RAF"

Dette brev blev sendt fra George Boulton til Thue Thuesen, som var indlagt på Ringkøbing Amts Sygehus i april 1943. Da LAN ED620 blev skudt ned nær Stadil den 20. april 1943, blev de overlevende flyvere bragt til dette sygehus. Via Thue Thuesens døtre Tut og Anna Grethe kunne
Niels Jørgen Lund Pedersen den 16. december 2015 efter mit Foredrag i Ringkøbing sende mig dette:

"Hver dag besøgte 13-årige Tut sin far på sygehuset. Den 20. april gik Tut forbi den sygestue, hvor der var indlagt fire engelske krigsflyvere.   

Navigatør sergent George Boulton havde en kugle i benet og fem brud på underkæben. Det var nødvendigt at amputere benet. Der kom også en kæbespecialist fra Århus. Med den beskadigede kæbe kunne George Boulton ikke kommunikere med sygehuspersonalet, men heldigvis vidste de, at Thue Thuesen havde været i USA før krigen, og George skrev i smug små beskeder som syge-plejerskerne bragte til Thue, og omvendt fra Thue til George.

George Boulton forblev på Ringkøbing Amts Sygehus til 10. maj. Han blev derefter i ambulance kørt til Herning og med tog til Århus, hvor han blev indlagt på det tyske lazaret. Kort efter blev George sendt til Tyskland på forskellige hospitaler og til Stalag Luft VI Heydekrug, Litauen, hvor han blev tvunget til at gå tre miles fra jernbanestationen, på trods af, at han havde det ene ben amputeret over knæet. Den 13. maj 1944 kom George tilbage til England på grund af hans kvæstelser."

Brevet fra Boulton blev ikke censureret (Kilde: Niels Jørgen Lund Pedersen), som det skete med
brev fra Greenwood.

Andre flyvere, der var ude af stand til at kæmpe videre, blev også repatrieret, se Bannister.
Se foto af besætningen B17 42-31377. Lester Schrenk skrev MY POW EXPERIENCE *
THE EVACUATION OF STALAG LUFT VI.
 


This letter was sent from George Boulton to Thue Thuesen who was a patient of the Ringkøbing County Hospital in April 1943. When LAN ED620 was shot down near Stadil on 20 April 1943 the surviving airmen were taken to this hospital.
Via Thue Thuesen's daughters Tut and Anna Grethe e-mails were sent to me by Niels Jørgen Lund Pedersen on 16 December 2015 after my Lecture in Ringkøbing :

"Every day 13-year-old Tut visited her father at the hospital. On 20 April Tut passed the room with four British airmen.

Navigator Sergeant George Boulton had a bullet in his leg and five fractures of his lower jaw. It was necessary to amputate his leg. A specialist in jaws came from Aarhuse. With his damaged jaw George Boulton was unable to communicate with the staff but fortunately they knew that Thue Thuesen had been to the USA before the war, and George wrote small secret notes that the nurses took to Thue, and the other way from Thue to George.

George Boulton stayed at the Ringkøbing County Hospital till 10 May. Then he was taken by ambulance to Herning and by train to Aarhus to the German Army Hospital. Shortly after George was taken a number of hospitals in Germany and to Stalag Luft VI, Heydekrug, Lithuania. Here he was forced to walk three miles from the railway station to the camp even if one of his legs had been amputated above his knee. On 13 May 1944 George came back to England due to his injuries."
 

The letter from Boulton was not read by censors (Source: Niels Jørgen Lund Pedersen) as it happened with the letter from Greenwood  
Keeping the spirits up - POW mail.
 
Other airmen who were unfit to fight on were also repatrirated, see Bannister. You might also read Richard Pape: Boldness be my friend.
See photo of the crew B17 42-31377. Lester Schrenk skrev MY POW EXPERIENCE * THE EVACUATION OF STALAG LUFT VI.