112 henrettede mænd, efter efternavn*fornavn*stilling*født*henrettelsesdato*for*henrettelsessted*begravelse*omkring        RYVANGEN 
Begrundelse for henrettelse: 33modtagegruppe*38+11sabotage*4rutearbjde*4overfald*12likvideringer*3spionage*7diverse Om henrettede

  112 executed men, by surname*first name*occupation*born*date of execution*for*place of execution*burial*about              Updated: 23 JUL 2019
       Reasons for execution: mod-received air drops*sab-sabotage*rut-routes*ove-assaults*lik-liquidations*spi-espionage*div-various   About executed

eng Updated 23-07-2019 AirmenDK henrettede / executed   born arrested executed for place around grave place
  About AirmenDK Book about fallen Danish patriots page       pdf       home
dan Henrettede,      navne  fra  bogen  1985 DE SIDSTE TIMER   født arresteret henrettet for sted omkring grav sted
  Om AirmenDK Bogen "Faldne i  Danmarks Frihedskamp"  side               hjem
          X        
13 Brøndsted Karl G.S.  varmemester 69 13-12-1915 25-01-1945 27-02-1945 div Ryvangen København 62  
47 Jensen Bent maskinsnedker 196 08-05-1923 feb-45 17-03-1945 div Ryvangen Silkeborg   hjem
49 Jensen Helge Ove mekaniker 204 14-02-1922 22-02-1945 03-03-1945 div Ryvangen København 73  
67 Madsen Preben Lytken maskinlærling 278 11-05-1926 21-02-1945 13-03-1945 div Ryvangen Aarhus   hjem
71 Michelsen Erik Koch søkadet 290 21-03-1923 27-02-1945 03-03-1945 div Vesterbro,K Holger Danske    74  
76 Neergaard Eigil B.W. de stationsleder 306 07-07-1913 19-12-1944 29-03-1945 div Ryvangen Slagelse   hjem
80 Nielsen Svend Egon kontorelev 328 12-06-1924 21-02-1945 13-03-1945 div Ryvangen Aarhus   hjem
21 Crone Erik stud. polit. 98 29-05-1919 19-12-1944 27-02-1945 lik Ryvangen København 63  
30 Glendau Svend politibetjent 128 12-03-1910 13-01-1945 27-02-1945 lik Ryvangen Holger Danske 64  
38 Hansen Poul E.K. skibsbyggerlærling 161 06-10-1924  ? 11-04-1945 lik Ryvangen BOPA, København   hjem
60 Larsen Carl J.E.S. skibsbyggerlærling 253 22-12-1923 mar-45 11-04-1945 lik Ryvangen BOPA, København 102  
61 Larsen Einar Aksel mekaniker 254 16-08-1906 nov-44 27-02-1945 lik Ryvangen Slagelse   hjem
66 Madsen Poul Boris Alex portør 277 23-10-1915 08-01-1945 27-02-1945 lik Ryvangen København 66  
72 Mikkelsen Benny Randau mekaniker 291 23-08-1925  ? 26-05-1944 lik Ryvangen Aalborg   hjem
77 Nielsen Andreas B.W. mekaniker 310 31-03-1918  ? 27-02-1945 lik Ryvangen København 67  
81 Nielsen Svend Otto kommunelærer 329 29-08-1908 07-12-1943 27-04-1944 lik Ryvangen Holger Danske 3  
87 Petersen Knud skibsbyggerlærling 360 08-10-1925 23-03-1945 11-04-1945 lik Ryvangen BOPA, Helsingør   hjem
88 Platou Henrik Wessel politibetjent 366 31-01-1918 feb-45 10-03-1945 lik Ryvangen Aarhus 79  
110 Wieland Henning skibsbyggerlærling 450 25-12-1922 02-03-1945 11-04-1945 lik Ryvangen BOPA, København   hjem
2 Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Lennart  forvalter 19 04-05-1916 08-03-1945 28-03-1945 mod Ryvangen Sydfyn   hjem
6 Andersen Henning mølleriejer 33 16-07-1917 17-03-1944 29-06-1944 mod Ryvangen Hvidstengruppen   hjem
9 Andersen Ole Bay disponent 41 13-11-1921 16-02-1945 29-03-1945 mod Ryvangen Slagelse   hjem
10 Andersen Orla bankkasserer 42 07-10-1915 13-01-1944 26-05-1944 mod Ryvangen Hornsletgruppen   hjem
11 Balslev Emil landinspektør 50 19-09-1913 25-02-1944 23-06-1944 mod Ryvangen Aarsgruppen  11  
14 Christensen Bent mathelev 81 06-02-1927 10-03-1945 28-03-1945 mod Ryvangen Nyborg   hjem
20 Clausen Erik Briand gårdejer 95 24-01-1901 08-03-1945 29-03-1945 mod Ryvangen Slagelse 92  
23 Daugaard Aage Emil reservepolitibetjent 102 11-05-1911 16-02-1945 29-03-1945 mod Ryvangen Slagelse   hjem
25 Fiil Marius kroejer 113 21-05-1893 11-03-1944 29-06-1944 mod Ryvangen Hvidstengruppen   hjem
26 Fiil Niels kromedhjælper 114 12-06-1920 11-03-1944 29-06-1944 mod Ryvangen Hvidstengruppen   hjem
29 Gjessing Poul Ib skibsfører 126 31-03-1909 29-02-1944 23-06-1944 mod Ryvangen Nordjylland 12  
34 Hansen Arne Lützen assistent 144 27-07-1919 13-01-1944 24-05-1944 mod Ryvangen Holger Danske 8  
35 Hansen Christian Ulrik stud. theol. 147 26-05-1921 29-02-1944 23-06-1944 mod Ryvangen Holger Danske 19  
36 Hansen Henning Børge undergruppefører i CB 154 29-01-1925 10-03-1945 28-03-1945 mod Ryvangen Nyborg   hjem
37 Hansen Johan Kjær mekaniker 156 07-04-1907 17-03-1944 29-06-1944 mod Ryvangen Hvidstengruppen   hjem
39 Henriksen Hans Jørgen mejerist 169 01-04-1909 01-03-1944 23-06-1944 mod Ryvangen Aalborg 13  
42 Iversen Albert Carlo dyrlæge 186 28-09-1895 11-03-1944 29-06-1944 mod Ryvangen Hvidstengruppen   hjem
51 Jensen Michael W. grosserer 210 25-10-1916 feb-44 23-06-1944 mod Ryvangen Aarsgruppen    hjem
55 Kjær Niels Nielsen radioforhandler 236 02-04-1903 17-03-1944 29-06-1944 mod Ryvangen Hvidstengruppen   hjem
57 Kristensen Søren Peter karetmager 245 20-08-1887 17-03-1944 29-06-1944 mod Ryvangen Hvidstengruppen   hjem
59 Larsen Carl Jørgen bankbogholder 252 06-07-1899 13-01-1944 22-05-1944 mod Ryvangen SOE 7  
64 Lauritsen Børge Johannes grosserer 264 22-10-1916 25-02-1944 23-06-1944 mod Ryvangen Aarsgruppen    hjem
65 Lind Jens Peter F. mekaniker 268 14-05-1921 28-02-1944 23-06-1944 mod Ryvangen Aarsgruppen    hjem
74 Mørup Asger Lindberg forsikringsinspektør 304 31-08-1912 09-03-1945 29-03-1945 mod Ryvangen Sorø   hjem
79 Nielsen Poul M. skovfogedelev 327 31-12-1922  ? 13-03-1945 mod Ryvangen Silkeborg   hjem
89 Quistgaard Georg B. kunsthandler 371 19-02-1915 13-01-1944 20-05-1944 mod Ryvangen SOE 5  
92 Rydder Jørgen handelslærling 386 20-09-1923 feb-44 23-06-1944 mod Ryvangen Aarsgruppen    hjem
99 Stentoft Bendt elektriker 413 17-05-1925 11-03-1945 28-03-1945 mod Ryvangen Nyborg   hjem
102 Svarre Herold Jensen forvalter 417 10-09-1909 13-01-1944 08-06-1944 mod Ryvangen Hornsletgruppen   hjem
104 Sørensen Axel lagerforvalter 423 08-02-1912 13-01-1944 08-06-1944 mod Ryvangen Hornsletgruppen   hjem
107 Sørensen Peder B. bryggeriarbejder 428 03-06-1914 11-03-1944 29-06-1944 mod Ryvangen Hvidstengruppen   hjem
108 Sørensen Poul Edvin Kjær ingeniør 429 06-06-1916 18-08-1943 28-08-1943 mod Dragør Aalborg   andet
112 Wøldike Helmer A.F. kreditforeningsassistent 453 25-09-1913 13-01-1944 12-06-1944 mod Ryvangen Stoholmgruppen   hjem
31 Gylche Preben blikkenslager 136 30-01-1927  ? 27-02-1945 ove Ryvangen BOPA, København 65  
53 Jeppesen Marius P.C. bagerlærling 219 21-04-1922 09-11-1943 22-11-1943 ove Ryvangen Randers   hjem
85 Pedersen Leif Dines skovfogedaspirant 350 03-12-1921  ? 13-03-1945 ove Ryvangen Silkeborg 83  
98 Stenderup Niels volontør 412 20-05-1924 13-02-1944 24-04-1944 ove Ryvangen København 2  
28 Fyhn Peter Wessel stud. mag. 122 13-06-1920 05-12-1944 06-04-1945 rut Ryvangen København 97  
68 Malthe-Bruun Kim sømand 279 08-07-1923 19-12-1944 06-04-1945 rut Ryvangen København 94  
91 Reventlow Ludvig A.O. cand. jur., fuldmægtig 381 16-02-1916 05-03-1945 06-04-1945 rut Ryvangen København 95  
111 Winther Jørgen Frederik fuldmægtig 451 26-04-1917 18-12-1944 06-04-1945 rut Ryvangen København 111  
3 Andersen Anders Wilhelm lagerekspedient 25 12-07-1924 19-11-1943 02-12-1943 sab Skæring Randers   andet
5 Andersen Ferdinand E.M. ekstraarbejder 30 13-01-1918 03-03-1945 19-04-1945 sab Ryvangen Fredericia   hjem
7 Andersen John Erik vulkanisørlærling 35 27-04-1926 feb-45 03-03-1945 sab Ryvangen BOPA, København 70  
8 Andersen Jørn exam. polyt., fabrikant 36 09-08-1909 26-02-1945 17-03-1945 sab Ryvangen Holger Danske   hjem
12 Boye Hermann M. lærer 62 05-07-1913 28-02-1944 12-06-1944 sab Ryvangen Sønderborg 10  
15 Christensen Kaj Leo vulkanisør 85 07-11-1917 24-02-1945 17-03-1945 sab Ryvangen Holger Danske 87  
16 Christensen Ole  trafikmedhjælper 86 09-04-1923 02-03-1945 19-04-1945 sab Ryvangen Fredericia 104  
17 Christensen Preben Richard assistentelev 88 08-08-1925 15-02-1945 27-02-1945 sab Ryvangen BOPA, København 68  
18 Christiansen Georg G.M.  stud. oecon. 90 14-09-1921 16-09-1943 02-12-1943 sab Skæring Aarhus   andet
19 Christiansen Otto A.K.M. handelslærling 92 30-09-1924 19-11-1943 02-12-1943 sab Skæring Randers   andet
22 Dahl Gunnar Mogens former 99 07-05-1917 dec-43 09-08-1944 sab Osted BOPA, København 25  
24 Eeg Hans stud. polyt. 104 28-05-1925 02-03-1945 19-04-1945 sab Ryvangen Ryvangen   hjem
27 Fischer Ib kontorassistent 115 23-03-1921 20-02-1945 03-03-1945 sab Ryvangen Holger Danske 72  
32 Gyldholm Knud E.H. gørtler 136 09-07-1914 08-06-1944 09-08-1944 sab Osted BOPA, København 26  
33 Hagelin Preben assistent i ØK 137 15-11-1922 19-05-1944 09-08-1944 sab Osted Holger Danske 23  
40 Hermann Helge C.H. stationsarbejder 171 05-06-1921 03-03-1945 19-04-1945 sab Ryvangen Fredericia   hjem
41 Holm Paul Petersen maskinarbejder 177 25-03-1920 05-08-1944 13-03-1945 sab Ryvangen Svendborg   hjem
43 Iversen Helge Broch stud. jur. 186 20-06-1924 22-12-1944 10-03-1945 sab Ryvangen Bramminge   hjem
44 Jacobsen Henry ekspedient ved DSB 189 25-08-1918 06-03-1945 19-04-1945 sab Ryvangen Taulov   hjem
45 Jensen Aksel H.D., revisor 194 13-02-1919 08-06-1944 09-08-1944 sab Osted BOPA, København 27  
46 Jensen Alf Tolboe boghandlermedhjælper 195 14-09-1918 13-10-1943 29-12-1943 sab Aarhus Aarhus   andet
48 Jensen Hagbard Friis malermester 202 09-11-1911 21-02-1945 03-03-1945 sab Ryvangen Holger Danske   hjem
50 Jensen Jens Thue stud. polyt. 205 25-06-1922 22-02-1945 10-03-1945 sab Ryvangen Bramminge   hjem
52 Jensen Svend G.B. politibetjent 215 19-12-1909 26-02-1945 17-03-1945 sab Ryvangen Holger Danske 86  
54 Johannesen Svend Christian maskinist 222 10-06-1923 19-11-1943 02-12-1943 sab Skæring Randers   andet
56 Kolding Karl Gustav trafikekspedient 242 21-01-1917 06-03-1945 19-04-1945 sab Ryvangen Taulov   hjem
58 Kroer Oluf Axelboe sparekasseassistent 248 17-04-1916 19-11-1943 02-12-1943 sab Skæring Randers   andet
62 Larsen Poul politifuldmægtig 257 28-08-1912 01-12-1944 10-03-1945 sab Ryvangen Aalborg, Randers 78  
63 Lassen Iver Peder handelslærling 262 11-07-1923 03-03-1945 19-04-1945 sab Ryvangen Fredericia   hjem
69 Martens Jens J.W. stud. polit. 281 02-01-1920 23-12-1943 09-08-1944 sab Osted BOPA, København 39  
70 Mehl Victor Bering fabriksarbejder 288 06-02-1911 12-01-1944 09-08-1944 sab Osted BOPA, København 37  
73 Mosolff Ejner Ole skibsbyggerlærling 296 26-04-1925 26-02-1945 17-03-1945 sab Ryvangen Holger Danske   hjem
75 Månsson Eluf Preben ekspedient ved DSB 305 04-08-1919 mar-45 19-04-1945 sab Ryvangen Taulov   hjem
78 Nielsen Hans Silas kommis 318 19-09-1918 22-02-1945 10-03-1945 sab Ryvangen Sydvestjylland   hjem
82 Nyemann Erik kunstmaler 335 06-04-1922 19-05-1944 09-08-1944 sab Osted Holger Danske 21  
83 Ohlsen Kaj Peter C. kontorassistent 338 11-11-1911 26-02-1945 17-03-1945 sab Ryvangen Holger Danske   hjem
84 Pedersen Erik møbelpolstrer 346 05-07-1918 13-02-1945 10-03-1945 sab Ryvangen Vejle, Kolding   hjem
86 Petersen Hans Christian J. gartner 358 27-07-1886 03-03-1945 19-04-1945 sab Ryvangen Fredericia   hjem
90 Rasmussen Svend Edvard maler 377 30-12-1905 16-09-1943 22-11-1943 sab Ryvangen BOPA, København 1  
93 Salling Hans Brahe matros 390 17-04-1917 26-02-1945 17-03-1945 sab Ryvangen Holger Danske   hjem
94 Schacht Jørgen Ejvind vekselererelev 393 08-03-1924 04-05-1944 05-05-1944 sab Ryvangen BOPA, København   hjem
95 Schiøth Kaj Holger møbelhandler 396 12-03-1921 19-05-1944 09-08-1944 sab Osted Holger Danske 22  
96 Sommer Eduard Frederik assistent i ØK 408 12-12-1922 19-05-1944 09-08-1944 sab Osted Holger Danske 24  
97 Sonne Per stud. med. vetr. 409 10-04-1921 19-05-1944 09-08-1944 sab Osted Holger Danske 20  
100 Stougaard Georg V.J. urmager 414 26-10-1912 26-02-1945 17-03-1945 sab Ryvangen Holger Danske   hjem
103 Søndergaard Aage seminarieelev 421 09-10-1922  ? 13-03-1945 sab Ryvangen Silkeborg   hjem
105 Sørensen Carl Borch maskinarbejder 423 25-07-1925 15-02-1945 27-02-1945 sab Ryvangen BOPA, København 69  
106 Sørensen Carl H.P.B. bogbinder 424 15-12-1917 25-05-1944 09-08-1944 sab Osted BOPA, København 38  
109 Teilmann Johan Jørgen læge 431 12-05-1909  ? 10-03-1945 sab Ryvangen Vedsted 80  
1 Abel Carl Erik assurandør 17 18-09-1910 10-12-1943 02-05-1944 spi Ryvangen København   hjem
4 Andersen Erik Gerhard ovnsætter 29 24-02-1916 maj-44 21-02-1945 spi Ryvangen København 58  
101 Svane Lars Bager bagersvend 417 24-04-1919 04-10-1943 29-04-1944 spi Ryvangen Holger Danske 4