Foredrag VHS Aarhus Foredrag i Våbenhistorisk Selskab, Aarhus


 Våbenhistorisk Selskab * The Danish Arms & Armour Society

 Se  stikord.
                                                                           Updated: 04 APR 2017  

   
Foto fra Ann Jordan, datter af Kenneth Emery.   

 BesætningenLiberator B-24 GR8 KH410.

 Se Flyverstenen og de 11 grave på Aarestrup Kirkegård.

 Se også Besøg i 2013 og krans Kvinder.  Photo from Ann Jordan, the daughter of Kenneth Emery.

 The crew of Liberator B-24 GR8 KH410.

 The Aviator Stone and the 11 graves in Aarestrup Churchyard.

 See also Visit in 2013 and wreath Women.