Norman James Conway                                                                 Updated: 04 OCT 2021

Airman: e777640.htm Surname: Conway Init: N J Rank: F/Sgt Service: RAAF Sqdn: 460

P_link: p218.htm Plane: LAN W4988 Operation: Bomb G Crash_site: NW of Helsingborg

Crash_d: d040943 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Den 4. september 1943 styrtede LAN W4988 ned ved Laröd som er her 5 km NNV for Helsingborg i Sverige på tilbagevejen fra et bombetogt til Berlin.
Den korte version:
Flyet faldt fra hinanden i 200 fods højde og vragstykker blev spredt over et stort område. F/O Greenway sprang ud med faldskærm over Tyskland og blev taget til fange.
F/Sgt Ward, Sgt O’Brien og Sgt Johns landede alle i Danmark. To førstnævnte blev taget til fange af tyskerne, men Sgt Johns klarede at flygte til Sverige.
F/Sgt Conway druknede, mens F/O Randall og Sgt Bell blev samlet op af en svensk trawler og blev interneret.

Den 29. september 1943 blev F/O Randall og Sgt Bell repatrieret til England. (Sendt tilbage som led i udveksling af syge fanger, nok arrangeret af Svensk Røde Kors.) Kilde: p218MACR – rapport om savnet besætning.

Flight Sergeant Norman James Conway, 23 år, var søn af Frederick James Christian Conway og Annie Conway, Pymble, New South Wales, Australia. Spejderfører. Hans navn er på Panel 192 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

Se også fra den lange version: "Piloten Randall, navigatøren, F/ Sgt Norman James Conway og mid-upper gunner, Sgt. Herbert Bell, sprang alle tre ud med faldskærm over Øresund. Conway's faldskærm foldede sig ikke ud og han blev dræbt. Hans lig er aldrig blevet fundet."
1 flyver fra LAN W4988 har ingen kendt grav og 3 flyvere blev krigsfanger og blev taget til Tyske krigsfangelejre. 3 flyvere blev ført til Sverige. Se Lancaster fotos. 7 flyvere.

On 4 September 1943 LAN W4988 crashed near Laröd which is here 5 km NNW of Helsingborg, Sweden on the return flight from a bombing raid on Berlin.
The short version: Aircraft disintegrated at 200 feet, wreckage spread over wide area. F/O Greenway bailed out over Germany and was captured.

F/Sgt Ward, Sgt O’Brien and Sgt Johns all landed in Denmark. The first mentioned were taken prisoners by the Germans, but Sgt Johns managed to escape to
Sweden. F/Sgt Conway drowned, whereas F/O Randall and Sgt Bell were picked up by a Swedish trawler and became interned.

On 29 September 1943 F/O Randall and Sgt Bell were repatriated to England. (A number of times severely injured POWs were exchanged via the Swedish Red Cross) Source: p218MACR.

Flight Sergeant Norman James Conway, 23, was the son of Frederick James Christian Conway and Annie Conway, of Pymble, New South Wales, Australia. Scoutmaster. He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 192, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
Virtual War Memorial Australia has this. He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel  22.

See also from the long version: "Pilot F/O Randall, Navigator F/ Sgt Norman James Conway and Mid Upper Gunner Sgt. Herbert Bell all bailed out over the Øresund. Conway’s parachute failed to open up and he was killed. His body has never been found."
1 airman from
LAN W4988 has no known grave. 3 airman became POWs and they were taken to German POW-Camps. 3 airmen were taken to Sweden.

See No. 460 Squadron RAAF - Wikipedia * 460 Squadron RAAF * Lancaster photos * p218MACR.
Lancaster III W4988 AR-Q took off from RAF Binbrook at 1957 hrs on 03 SEP 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)  7 airmen.