Francis J. Regan                                                                                     Updated:  08 JUN 2015

Airman: e777606.htm Surname: Regan Init: F J Rank: 1stLt Service: USAAF Sqdn: 336

P_link: p197.htm Plane: B17 425882 Operation: Bomb G Crash_site: Sea off Heligoland

Crash_d: d280743 Buried_d: e777c C_link: e777c.htm At_Next: NO - CAM

Den 28. juli 1943 styrtede B17 42-5882 i Nordsøen ved Helgoland (der er her) under et bombetogt til Oschersleben i Tyskland.
Hele besætningen omkom.

Co-Pilot 1st Lt William J. Parker blev fundet drevet ind ved
Højer Sluse (her - fremskudt dige bygget 1979-81)
Han blev begravet i Esbjerg den 26. august 1943, fastslår AOD. FAF siger 22. august 1943.

1st Lieutenant Francis J. Regan var Pilot på B17 42-5882. (Kilde: AOD)
Han
har ingen kendt grav. Hans navn findes på Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery, England.
Han kom i tjenesten fra New Hampshire. Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

1 flyver fra B17 42-5882 blev begravet i Esbjerg og 1 i USA. 8 flyvere har ingen kendt grav.

Se
tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

On 28 July 1943 B17 42-5882 crashed into the sea near Heligoland (which is here) on a bombing raid targeting Oschersleben in Germany.
All of the crew perished.

Co-Pilot 1st Lt William J. Parker was found washed ashore near the the Højer Lock (here - the advanced seawall built 1979-81).
He was buried in Esbjerg on 26 August 1943, AOD states. FAF says 22 August 1943.

1st Lieutenant Francis J. Regan was the Pilot of B17 42-5882. (Source: AOD)
He
has no known grave. His name is inscribed on Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery, England.
He en
tered the Service from New Hampshire. Awards: Air Medal, Purple Heart. (Source: ABMC)

1 airman from B17 42-5882 was buried in Esbjerg and 1 in the USA. 8 airmen have no known grave.
S
ee a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 336 BS, 95 BG, 13 CBW, 3 BD, 8 AF. See 95th Bomb Group Memorials Foundation. It took off from RAF Horham - USAAF Station 119.
10 airmen.