Raymond A. Hammond                                                                           Updated:  08 JUN 2015

Airman: e777168.htm Surname: Hammond Init: R A Rank: S/Sgt Service: USAAF Sqdn: 508

P_link: p233.htm Plane: B17 4229868 Operation: Bomb G Crash_site: Sea S of Langeland

Crash_d: d091043 Buried_d: e777c C_link: e777c.htm At_Next: NO - CAM

Den 9. oktober 1943 kl. 12.50 styrtede B17 42-29868 i Østersøen syd for Langeland. (Kilde: FT 85-76-17)
"Den 9. oktober 1943 passerede 378 amerikanske bombefly den sydlige del af Danmark under missioner til mål i Danzig (Gdansk her), Polen og den østlige del af Tyskland. Et B-17 fly, med Anklam (her) som mål, styrtede denne dag i Østersøen.
" (FAF)

"Flyet blev angrebet af Me109 og brød straks i brand. Flere besætningsmedlemmer sprang med faldskærm, før flyet eksploderede. 1st Lt Frank E. Williams Jr. (pilot)
og T/Sgt Theodore P. Curis (top turret gunner) blev samlet op af tyske skibe i farvandet." (FT 85-76-17)

Staff Sergeant Raymond A. Hammond var Left Waist Gunner på B17 42-29868. (Kilde: MACR)
Han
har ingen kendt grav. Hans navn findes på Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery, England.
Han kom i tjenesten fra Michigan. Hæderstegn: Air Medal med Oak Leaf Cluster, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

1 flyver fra B17 42-29868 blev begravet i Danmark. 2 er begravet i USA. 5 blev meldt savnet. 2 blev ført til Tyske krigsfangelejre.
S
e Tegning af besætningen på en B-17*Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk*B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner*B-17 Flyvende Fæstning. 10 flyvere.

On 9 October 1943 at 1250 hours B17 42-29868 crashed into the Baltic Sea south of Langeland. (Source: FT 85-76-17)
"On 9 October, 1943 378 American bombers passed the southern part of Denmark on missions to targets in Danzig (Gdansk here), Poland and the eastern part
of Germany. A B-17 targeting Anklam
(here) this day crashed into the Baltic Sea." (FAF)

"The plane was attacked by Me109 and immediately caught fire. A number of crew members bailed out before the plane exploded. 1st Lt Frank E. Williams Jr. (pilot)
and T/Sgt Theodore P. Curis (top turret gunner) were picked up by German ships in the area." (FT 85-76-17)

Staff Sergeant Raymond A. Hammond was the Left Waist Gunner of B17 42-29868. (Source: MACR)
He
has no known grave. His name is inscribed on Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery, England.
He en
tered the Service from Michagan. Awards: Air Medal with Oak Leaf Cluster, Purple Heart. (ABMC)

1 airman from B17 42-29868 was buried in Denmark. 2 are buried in the USA. 5 were reported Missing in Action. 2 were taken to German POW-Camps.
See Drawing of the crew of a B-17 * Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.

This B-17 was from 508th Bomb Squadron, 351st Bomb Group, 94 Combat Bombardment Wing, 1 BD of 8 AF of the USAAF. See 351st Bomb Group.
It took off from RAF Polebrook - USAAF Station 110. See The Wartimes Memories Project - RAF Polebrook. 10 airmen.