Aalestrup 2019 Aalestrup Kirkegård/Churchyard*LAN PA163-PAF*LAN LM184-RAF  Photos 30 AUG 2019: Anders Straarup  02 SEP 2019 

Faner omkring gravstedet* Velkomst* Britisk krans* Fra Polen* Fra FOUAT* Fra området* Gravstedet med kranse* Trækors* AALBRA* Udstilling
Standards at the plot*Welcome*British wreath*From Poland*From FOUAT*From the area*The plot with wreaths*Wooden crosses*AALBRA*Exhibition

 

Aalestrup 2019 - 9 FLYVESTATION AALBORG BRASS BAND
spillede ved kirken og senere ved fælles
kaffebord.
Hovedtalerne her var
Lieutenant Chris Mason  RN, United Kingdom
Deputy Head of Mission Mr. Artur Soroko, Polen
sognepræst og feltpræst Niels Peter Sørensen.

Andre sagde også noget på denne mindedag.
Aalestrup Videoklub viste film med tilknytning til
disse fly og flyvere.

Formand Johan Fruergaard fra
Lokalhistorisk Forening, Aalestrup
takkede alle for deltagelse på denne dag.

AIR STATION AALBORG BRASS BAND played at the church and later at the common coffee table.
The main speakers here were
Lieutenant Chris Mason  RN, United Kingdom
Deputy Head of Mission Mr. Artur Soroko, Poland
Vicar and Army Chaplain Niels Peter Sørensen.

Others also said something on this memorial day.
Aalestrup Videoklub showed films with
connection to these allied planes and airmen.

Chairman Johan Fruergaard from
Lokalhistorisk Forening, Aalestrup thanked everyone for their participation on this day.