Aalestrup 2019 Aalestrup Kirkegård/Churchyard*LAN PA163-PAF*LAN LM184-RAF  Photos 30 AUG 2019: Anders Straarup  04 SEP 2019 

Faner omkring gravstedet* Velkomst* Britisk krans* Fra Polen* Fra FOUAT* Fra området* Gravstedet med kranse* Trækors* AALBRA* Udstilling
Standards at the plot*Welcome*British wreath*From Poland*From FOUAT*From the area*The plot with wreaths*Wooden crosses*AALBRA*Exhibition

 

Aalestrup 2019 - 6 Knaberdronningen Anna Laustsen lagde en krans på vegne af initiativgruppen
- Lokalhistorisk Arkiv, Aalestrup
- Aalestrup Videoklub
- Aalestrup Bibliotek
-
Aalestrup Menighedsråd.

Knaberdronningen/knaberkongen bliver indstillet
til titlen for et år ved årets byfest. Det er en
person, der har gjort noget særligt indenfor sportens verden, spejderbevægelsen eller kulturlivet. Det er en tradition tilbage fra 1967.
Knaber er en gammel betegnelse for folk fra
Østerbølle sogn i Rinds Herred.
(Kilder: Per Bisgaard og Wikipedia)

Anna Laustsen laid a wreath on behalf of
the group that took the initiative to this event
- Lokalhistorisk Arkiv, Aalestrup
- Aalestrup Videoklub
- Aalestrup Bibliotek
-
Aalestrup Menighedsråd.

"Queen of the Knabers"? Knabers are people
from a part of the Rinds district. The Queen or
King is nominated for the title for one year at
the annual civic festival for a particular effort
connected to sports, the Scout movement or culture. The tradition goes back to 1967.
(Sources: Per Bisgaard and Wikipedia)