Tarm 2015 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 Englændergraven / British War Graves  Lancaster ME449  Tarm 2020  16 MAR 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Anders Straarup 12. marts 2015
Omkring 30 pårørende til flyverne var kommet til Tarm til denne højtidelighed.
Wing Commander A. M. O'Leary OAM fra Royal Australian Air Force
læste løftet
Act of Remembrance om at bevare mindet om de faldne. Vi hørte The Last Post.

Photo: Anders Straarup 12 March 2015
About 30 relatives of the airmen had come to Tarm for this commemoration.

Wing Commander A. M. O'Leary OAM of the Royal Australian Air Force
read the
Act of Remembrance - The Ode - and we listened to The Last Post.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto: Anders Straarup 12. marts 2015  
Sognepræst Hans Petur Kirkegaard, Tarm Pastorat, læste fra
Salmernes bog kapitel 23 og bad Fadervor.
Koret Morgengry sang for på En lærke letted - tekst af Mads Nielsen (1945).

Photo: Anders Straarup 12 March 2015
Vicar Hans Petur Kirkegaard, Tarm, read Psalm 23 from the Bible and
said the Lord's Prayer. The choir Morgengry lead the singing of
A Lark Ascended - translated by Edward Broadbridge (2013).