Amerikanske flyvere - lister                         In English                        Updated:  03 FEB 2015     

  Se 133 amerikanske flyvere, grave om amerikanske flyvere, som blev "taget hjem".
Alle 133 amerikanske flyvere sorteret efter fly Se hvor de kom hen.
Navne i alfabetisk orden. 41 stadig i Europa, 31%.

5 amerikanske flyvere hviler stadig i Danmark, hvor graven bliver passet af sognet
med blomster og dekorationer. Se det klikbare kort USAAF.

133 amerikanske flyvere blev taget ud af Danmark i 1948.
FAF nævner 127 flyvere taget hjem.
+ 1  2 ukendte nævnes i Svinø – skal være 3. (Kilde: Sognepræst Mette Magnusson)
+ 1  1 grav i Svinø indeholdt 2 flyvere (grav 60, Cisek og Stilles) (Kilde: FAF)
+ 2  6 flyvere + 1 ukendt i Assens skal være 9, da man i Belgien
        fandt beviser for, at rester af de 3 sidste omkomne flyvere fra B17 42-39894
       (Payne, Zumbolo og White) også var blevet begravet i 1944. (Kilde: AOD)
+ 1   Edwards nævnes kun i en liste fra Fovrfeld – Esbjerg.
+ 1   C.E. Redall i Aabenraa nævnes kun i LIST OF AMERICAN DECEASED
         IN DENMARK.

Under krigen var det meget besværligt at skaffe og notere alle data.
I 1948 blev ikke alle data skrevet helt korrekt.

LIST OF AMERICAN DECEASED IN DENMARK nævner 131 grave.

Flyvere i 5 grave af de 131 blev ikke hjemtaget, men det ses ikke i listen!
126 grave
Horner i Svinø nævnes ikke.
1 grav i Svinø indeholdt 2 flyvere (grav 60, Cisek og Stilles) (Kilde: FAF)
1 ukendt flyver manglede i Svinø (grav 96)
6 flyvere + 1 ukendt i Assens skal være 9, da man i Belgien
   fandt beviser for, at rester af de 3 sidste omkomne flyvere
   (Payne, Zumbolo og White) også var blevet begravet i 1944. (Kilde: AOD)
   Edwards nævnes kun i en liste fra Fovrfeld – Esbjerg.

LIST OF AMERICAN DECEASED IN DENMARK (kun 3 ark!)
blev lånt fra Rigsarkivet ved bestilling af en stor kasse
Kirketjenesten for flygtninge i Danmark (nr. 1850):
Akter vedr. amerikanske og engelske soldater 1945-49 (pakke 58).

Assens: 2 Unknown er dels Kelley og dels Payne, Zumbolo og White.
Esbjerg: Af de 9 Unknown kendes Baker og Fidares.
             Ved 5 Unknown U 1-5 kendes nogle data.
             Ved 2 Unknown kendes ingen data ud over gravstedsplacering.
             Edwards nævnes ikke.
Svinø:    Horner nævnes ikke.
             Grav 60 med Unknown indeholder både Cisek og Stilles.
             1 Unknown fra grav 96 nævnt i ”Operational Instructions” ses ikke.