Prime Minister Winston Churchill's Message to Free Danes                         Updated:  19 APR 2013
 

Den 9. april 1942 overrakte Frie Danske i London premierminister Winston Churchill
en check på £ 38.300 til indkøb af Spitfires. Han svarede med denne meddelelse.
(Kilde:
Emil Blytgen-Petersen: Frie Danske i London 1940-45, udgivet 1977.)

Flying Officer Jørgen Thalbitzer havde en kort samtale med Mr. Churchill,
da checken var blevet overrakt til premierministeren.

(Lady MacRobert skænkede £ 25.000 til indkøb af et bombefly kaldet
MacRobert´s Reply. Se The Family MacRobert med hendes stærke erklæringer.

Stirling W7531 styrtede ned ved Galsklint. Krigen var ikke bare mellem nationer!)

On 9 April 1942 Free Danes in London presented Prime Minister Winston Churchill
with a cheque of £ 38,300 for the purchase of Spitfires. He replied with this message.
(Source: Emil Blytgen-Petersen: Frie Danske i London 1940-45, published in 1977.)

Flying Officer Jørgen Thalbitzer had a short conversation with Mr. Churchill
when the cheque had been presented to the Prime Minister.
    

(Lady MacRobert donated £ 25.000 for the purchase of a bombing plane called
MacRobert´s Reply. See The Family MacRobert with her strong statements.

Stirling W7531 crashed at Galsklint. The war wasn't just between nations!)