Stirling I W7531 - Photos from Axel Sommerby  Stirling I W7531  1   2   3   4   5   6   7  8  9  10  Updated: 18 APR 2013
 

         
XV SquadronLady MacRobert mistede sine 3 sønner i krigen!

Hendes svar?
£ 25.000 til hjælp til indkøb af et fly MacRoberts svar.
Familiens våbenskjold har alle år været på et fly i
XV Squadron, i 2010 på en Tornado.

Lady MacRobert lost her 3 sons in the war!
Her reaction? See The Family MacRobert.
£ 25,000 to help buying an aircraft MacRobert's Reply.
The family crest has since been on a plane of XV Squadron,
in 2010 on a Tornado. See details on MacRobert´s Reply.