Norman Bennett Sefton                  Updated: 08 OCT 2021

Airman: a095002.htm Surname: Sefton Init: N B Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 7

P_link: p261.htm Plane: LAN ND365 Operation: Bomb G Crash_site: Near Vornæs

Crash_d: d150244 Buried_d: b170545 C_link: c095.htm At_Next: Svendborg

"Natten til den 16. februar 1944 overfløj mange RAF fly den sydlige del af Danmark med Berlin som
mål. Herunder nedstyrtede mindst 4 bombefly på dansk område. Et af disse, en Lancaster, styrtede i
havet mellem Skarø og Tåsinge." (FAF) Alle 8 flyvere sprang ud med faldskærm. LAN ND365 styrtede
ned omkring her.

Efter befrielsen den 5. maj 1945 blev 2 besætningsmedlemmer fra dette fly fundet nedgravet i Svendborg
i nærheden af nogle tyske barakker ved Dragonkasernen. (Et navn, der stammede fra at Jydske Dragonregiment var netop der fra 1942 til 29. august 1943 i nogle gamle stalde i den nordlige del af Svendborg.) Også 7 flyvere fra STI LJ526 og Erik Nielsen, en ung dansk modstandsmand dræbt under
aktion i Gerritsgade 18. april 1945, blev fundet. Den 17. maj 1945 blev alle de fundne flyvere begravet på Svendborg kommunes bekostning. (Kilde: FAF)

Flight Sergeant (Flight Engineer) Norman Bennett Sefton, 19 år, var søn af Sidney og Edith Sefton,
Hull, Yorkshire, United Kingdom.
(Kilde: CWGC)

2 flyvere fra LAN ND365 blev begravet på Skarø, 2 i Landet på Tåsinge og 2 i Svendborg.
2 blev krigsfanger og kom i
Tyske krigsfangelejre. 8 flyvere. 

"On the night before 16 February, 1944 many RAF planes flew over the southern part of Denmark targeting Berlin. At least 4 bombers crashed in Danish territory. One of these, a Lancaster, crashed into
the sea between Skarø and Tåsinge." (FAF) All 8 airmen bailed out.
LAN ND365 crashed about here.

2 members of the crew were found dug down in Svendborg after the liberation on 5 May 1945 in a
German military area called The Dragoons´ Barracks. (A name coming from The Jutland Dragoons
Regiment, which had the area from 1942 till 29 August, 1943 - some old stables in the northern part of Svendborg.) Also 7 airmen from
STI LJ526 and Erik Nielsen, a young Danish member of the resistance movement killed in action in Gerritsgade on 18 April 1945, were found. All of the airmen found there were buried on 17 May 1945 at the expense of the Municipality of Svendborg. (Source: FAF)

Flight Sergeant (Flight Engineer) Norman Bennett Sefton, 19, was the son of Sidney and Edith Sefton, of Hull, Yorkshire, United Kingdom. (Source: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 239.

2 airmen from LAN ND365 were buried on Skarø, 2 in Landet on Tåsinge and 2 in Svendborg. 2 became POWs and were taken to German POW-Camps.
See No. 7 Squadron RAF - Wikipedia * 7 Squadron AssociationLancaster Photos.
Lancaster III ND365 MG-L took off from RAF Oakington at 1701 hrs on 15 FEB 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) 8 airmen.