Veteran 1864 Erindringsmedaljer For indsats 1848-50: Jubilæumsgaven 1898 * Hædersgaven for 1848-50 Navneliste   Opdateret: 28 DEC 2022

Ved lov af 19. december 1906 blev det bestemt at give
en livsvarig, aarlig Hædersgave til deltagere i Kampene for Fædrelandet 1848-50.

Rigsarkivets 3. Afdeling, Forsvarets Arkiver lavede i 1987 denne Indledning.

Her ses også Fortegnelse over modtagere i 6 afsnit efter begyndelsesbogstaver.

Det ene af de to nævnte eksempler fik dog NEJ til sin ansøgning, så listen har en forkert betegnelse. Den burde hedde Fortegnelse over ansøgere.

En optælling af Opslag viser 428 opslag med ca. 27 navne på hver side.
Det giver 11.556 navne, afrundet til godt 11.000 ansøgere.
Kan sammenholdes med de 18.600 ansøgere af Jubilæumsgaven i 1898.

Nu var der kun den gamle bestemmelse, at man skulle have været i en afdeling af hæren, der var på "Krigsfod (Feltfod)" eller have "gjort Tjeneste om Bord i et i Anledning af Krigen udrustet Skib" for at få
"en livsvarig, aarlig Hædersgave af 100 Kr."

Bemærk at det udtrykkeligt var en Hædersgave, ikke en understøttelse!

En rigtig kontorius tilføjede til spørgsmålet
"Har De Erindringsmedaillen for Deltagelse i Krigen? (Diplomet vedlægges.)"
Skulle det tages ud af rammen i hæderspladsen på væggen?

Yderligere:
"Fik De Jubilæumsgaven i 1898? NB: Hvis De er i Besiddelse af Konvolutten, som
De fik tilbagesendt med Svaret på Andragendet om Jubilæumsgaven i 1898, bedes
denne vedlagt dette Skema."

Vel var det før kopimaskinernes tid, men med præcise oplysninger kunne man vel
nemmere finde gamle ansøgninger end at drukne i papirer.

Ved lov af 27. oktober 1913 blev det tilsvarende bestemt at give
en livsvarig aarlig Hædersgave til Deltagerne i Kampen for Fædrelandet i 1864.

Se Navneliste til Hædersgaven 1864 uddelt 1914.

Se også 5 dokumenter med
blanket om udbetaling,
lovteksten
begæring om hædersgaven
hædersgavebrev
tekst fra bogen "Marineveteraner fra 1864 fortæller"
           fundet af Robert Lemming. Dengang var 100 kr meget!

En optælling viser 1443 opslag med ca. 19 navne på hver side, 27.417 opslag,
altså afrundet til godt 27.000 ansøgere. Kan sammenholdes med de 55.000
ansøgninger fra 1864 nævnt i video1 fra Rigsarkivet.

Bestemmelsen om krigstjeneste var uændret.
Bemærk også, at det udtrykkeligt var en Hædersgave, ikke en understøttelse!

Krigsdeltagelsen blev belyst i ansøgningen om erindringsmedaljen, så det havde været meget nemt at angive, at Hædersgaven i 1914 kun var til veteraner, der tidligere havde modtaget erindringsmedalje – og dem blev der senest søgt om i
1924, så det kunne sagtens have været et krav.

Igen "Har De Erindringsmedaillen for Deltagelse i Krigen 1864?
(Medaillebrevet vedlægges.) Medaillen maa ikke indsendes."

Det nemmeste er måske først at finde erindringsmedaljeansøgningen
via Søg i Sall Data, 1848-50+1864 og notere detaljer om manden.

Man må håbe, at han så har samme udvalg af navne i ansøgning om
Hædersgaven – og måske samme adresse. Hans fødselsdato må være uændret,
så det hjælper med til at finde den rigtige mand.