A. Hills                                                                                                      Updated: 22 NOV 2021

Airman: v999015.htm Surname: Hills Init: A Rank: Wt/O Service: RAF Sqdn: 299

P_link: p418r.htm Plane: STI LJ942 Operation: Drop in DK Crash_site: Roskilde Fjord

Crash_d: d030445 Buried_d: v999 C_link: v999.htm At_Next: EVD

Natten til den 3. april 1945 styrtede STI LJ942 i Roskilde Fjord her nord for Frederikssund.  Flyet blev ramt af flak og styrtede i vandet. Se Google Map p418r.
Se også www.gunnarmarboe.dk om Besættelsen og hverdagsliv 1940-1945 og især Pilot under jorden om Dillon og andre flyvere fra dette fly.
3 flyvere nåede Sverige, 2 blev krigsfanger og 1 blev begravet i Kirke Værløse. (Kilde: FT 88-44-51) Her er uddrag af den lange historie:

Natten mellem den 2. og 3. april 1945 skulle tre Stirlings nedkaste våben til et større dansk modtagehold på Orø (her) i Isefjorden.

Flyet ramte vandet (her) 600 meter nord for Stenø og ca. 100 meter fra land (nærbillede her). Flyet var landet på ca. 1 meter vand, og halepartiet var brækket af og lå
ca. 200 meter bagude. W/O H. J. Hart (navigator) var uskadt, og han begyndte øjeblikkelig at hjælpe sine sårede kammerater ud af flyet og ud på den ene vinge,
hvor de fik sat en gummibåd i vandet. Pludselig kunne de høre lyde i mørket. Det var W/O R. A. Hills (rear gunner), der med nød og næppe havde undgået at
drukne i det afbrækkede haletårn, og som nu kom vadende gennem vandet. De søgte mod land, hvor de fik hjælp hos fisker Alfred Olsen. Hills og Hart begav sig straks mod Sverige og ved Gørløse (her) fik de kontakt med medlemmer af modstandsbevægelsen, der sørgede for den videre transport.

Se mere om hele besætningen i
den lange historie.

On the night before 3 April 1945
STI LJ942 crashed into the Roskilde Fjord here north of Frederikssund.  The plane was hit by flak and crashed into the water.
See also www.gunnarmarboe.dk about a family 1940-1945 and Pilot under jorden about Dillon and other airmen from this plane. In Danish but with some photos.
See Google Map p418r. 3 airmen evaded to Sweden, 2 became POWs and 1 one buried in Kirke Værløse. (Source: FT 88-44-51) Excerpts from the long story:

In the night between 2 and 3 April 1945 three Stirlings were to drop weapons to a large Danish team who were ready to receive them in Orø (here) in the Isefjorden.

The plane crashed heavily into the water (here) 600 metres north of Stenø and about 100 metres from land (at close range here). The plane had landed in water about 1 metre deep, and the tail section had broken off and now lay about 200 metres behind them. W/O H. J. Hart (navigator) was unharmed, and immediately he started helping his wounded pals out of the plane and out on a wing from where they launched a dinghy. Suddenly they heard sounds in the darkness. It was W/O R. A. Hills (rear gunner) who had just escaped from drowning in the broken off rear turret. Now he came wading through the water. The airmen went ashore and got help from fisherman Alfred Olsen. Hills and Hart immediately started on their way to Sweden, and at Gørløse (here) they got in touch with members of the resistance who provided for the further transport.  See more about all of the crew in the long story.