Charles B. Pinning                                                                             Updated: 14 DEC 2014

Airman: u096072.htm Surname: Pinning Init: C B Rank: 1stLt Service: USAAF Sqdn: 322

P_link: p238.htm Plane: B17 42-29711 Operation: Bomb G Crash_site: The Baltic Sea

Crash_d: d091043 Buried_d: b121043 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

Den 9. oktober 1943 kl. 13.45 styrtede B17 42-29711 i Østersøen  7 til 8 sømil øst for Gedser Odde (omkring her). (Kilde: MACR)

"Den 9. oktober 1943 passerede store styrker amerikanske bombere over Danmark på vej til og fra bombemål i Østpreussen, Danzig, Polen og den østlige
del af Tyskland. Et B-17 fly udsendt mod Anklam (her) nedstyrtede denne dag i Østersøen. Hele besætningen omkom." (FAF)

First Lieutenant Charles B. Pinning var Pilot på B17 42-29711.
Han drev ind 4 km nord for Gedser Fyr (omkring her). Han blev begravet på Svinø Kirkegård den 12. oktober 1943. (Sources: MACR and FAF).
I 1948 blev han og andre Amerikanske flyvere fra Svinø flyttet til
Ardennes American Cemetery i Belgien. (Kilde: FAF) Hans navn er ikke i registret hos ABMC,
så mest sandsynligt blev han begravet på en privat kirkegård i USA.

5 flyvere fra B17 42-29711 blev begravet på Svinø Kirkegård. 2 blev begravet i Sverige og 3 har ingen kendt grav.
Se Tegning af besætningen på en B-17*Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk*B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner*B-17 Flyvende Fæstning. 10 flyvere.

On 9 October 1943 at 1345 hours B17 42-29711 crashed into the Baltic Sea 7 to 8 nautical miles east of Gedser Head (about here). (Source: MACR)

"On 9 October 1943 great formations of American bombers flew over Denmark to or from targets for bombing raids in East Preussia, Danzig (Gdansk), Poland
and the eastern part of Germany. This day a B-17 targeting Anklam (here) crashed into the Baltic Sea. All of the crew perished." (FAF)

First Lieutenant Charles B. Pinning was the Pilot of B17 42-29711.
He was washed ashore 4 km north of Gedser Lighthouse (about here). He was buried in Svinø Churchyard on 12 October 1943. (Sources: MACR and FAF).
In 1948 he and other American airmen from Svinø were taken to
Ardennes American Cemetery in BELGIUM. (Source: FAF) His name is not in the ABMC records,
so most likely he was buried in a private cemetery in the U.S.A.

5 airmen from B17 42-29711 were buried in Svinø Churchyard. 2 were buried in Sweden and 3 have no known grave.

See Drawing of the crew of a B-17 * Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 322 BS, 91 BG, 1 CBW, 1 BD of the 8 AF. It took off from RAF Bassingbourn which was used by 91st Bombardment Group (Heavy).
See the website of 91st Bomb Group (H) with 1943 Dailies of the 322nd Squadron and Photo of Pinning's Crew of Chief Sly III and details.
10 airmen.