Robert J. Kenning                                                                                 Updated:  26 JAN 2015

Airman:
 u019064.htm Surname: Kenning Init: R J Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 343

P_link: p252.htm Plane: P38 42-67084 Operation: Bomb G Crash_site: Near Brøndum

Crash_d: d050144 Buried_d: b140144 C_link: c019.htm At_Next: Frederikshavn

"I forbindelse med et bombetogt til Kiel den 5. januar 1944 ved middagstid, må en af eskortejagerne have foretaget et togt op over Jylland.

Denne P-38 "Lightning" jager blev skudt ned ved Nibe. Piloten, 2nd. Lt. Kenning, omkom." (FAF)

"Flyet blev ramt af flak. Lt Kenning dræbt." (MACR)

2nd. Lt. Robert J. Kenning, pilot på P38 42-67084, blev begravet i Frederikshavn den 14. januar 1944.
Overført til
Ardennes American Cemetery i Belgien 1. maj 1948. (Kilde: FAF)
Hans navn er ikke i registret hos ABMC, så mest sandsynligt blev han begravet på en privat kirkegård i USA.

En mindesten er rejst her mellem Brøndum og Næsborg nær nedstyrtningsstedet.

Hjemmeværnets Historiske Samling i Himmerland har mere om dette fly og dets besætning.

"In connection with a bombing raid to Kiel on 5 January 1944 at noon one of the escorting fighters must have carried out a raid over Jutland.

This P-38 "Lightning" fighter was shot down at Nibe. The pilot 2nd. Lt. Kenning perished." (FAF)

"Aircraft hit by flak. Lt Kenning killed." (MACR)

2nd. Lt. Robert J. Kenning, pilot of P38 42-67084, was buried in Frederikshavn on 14 January 1944.
Transferred to
Ardennes American Cemetery in Belgium on 1 May 1948. (Source: FAF)
His name is not in the
ABMC records, so most likely he was buried in a private cemetery in the U.S.A.

A memorial stone is erected here between Brøndum and Næsborg near the crash site.

This fighter from USAAF, 8 Air Force, 55 Fighter Group, 343 Fighter Squadron took off from RAF Nuthampstead - USAAF Station 131.