Leslie B. Zubiri       Photo: AS 25 MAY 2015   Updated:  18 JUN 2015                        1948 -           Ardennes, BELGIUM     

Airman: u014297.htm Surname: Zubiri Init: L B Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 324

P_link: p139.htm Plane: B17 42-5370 Operation: Bomb G Crash_site: The North Sea

Crash_d: d040343 Buried_d: b290643 C_link: c014.htm At_Next: Esbjerg

Den 4. marts 1943 styrtede B17- 42-5370 i Nordsøen vest for øen Texel (måske omkring her).
9 flyvere omkom og 1 flyver overlevede. Flyet var blevet angrebet af tyske jagere. Målet for bombeangrebet var rangerbanegården i Hamm (her). (Kilde: AOD)
Dailies of the 324th Squadron nævner under 4 March 1943: "Berømt angreb på Hamm helt alene efter andre grupper (se 1CBW) var vendt om."

2nd Lieutenant Leslie B. Zubiri var Co-Pilot på B17- 42-5370. Den 27. juni 1943 blev han fundet drevet ind nær Blåvand (her) på Skallingen.
Den 29. juni 1943 blev han begravet i Esbjerg.
Den 30. april 1948 blev han og andre Amerikanske flyvere fra Esbjerg flyttet til Ardennes American Cemetery i Belgien. (Kilde: FAF)
Han kom i tjeneste fra Utah. Begravet i Ardennes American Cemetery
Row 39 Grave 24. Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

1 flyver fra B17 42-5370 blev begravet i Esbjerg, 1 i Holland, 2 i Belgien og 2 i USA. 3 flyvere har ingen kendt grav. 1 mand overlevede og blev krigsfange.

Se
tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

On 4 March 1943 B17- 42-5370 crashed into the North Sea west of the island of Texel (maybe about here). 9 airmen perished and 1 airman survived.
The plane had been attacked by German fighters. The target of the bombing raid was the marshalling yards in Hamm (here). (Source: AOD)
Dailies of the 324th Squadron has about 4 March 1943: "Famous attack on Hamm by 91st all
alone after other groups had turned back."
(See 1CBW)

2nd Lieutenant Leslie B. Zubiri was the Co-Pilot of B17- 42-5370. On 27 June 1943 he was found washed ashore near Blåvand (here) on Skallingen.
On 29 June 1943 he was buried in Esbjerg.
On 30 April 1948 he and other American airmen from Esbjerg were taken to
Ardennes American Cemetery in BELGIUM. (Source: FAF)
He en
tered the Service from Utah. Buried at Ardennes American Cemetery Plot B Row 39 Grave 24. Awards: Air Medal, Purple Heart. (Source: ABMC)

1 airman from B17 42-5370 was buried in Esbjerg, 1 in HOLLAND, 2 in BELGIUM and 2 in the USA. 3 airmen have no known grave. 1 became a POW.

See a drawing of the crew of a B-17 * Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner
This B-17 was from 324 BS, 91 BG, 1CBW, 1 BD, 8 AF. See 91st Bomb Group (H) with Dailies of the 324th Squadron. It took off from RAF Bassingbourn.
10 airmen.