James E. Parker                                     Updated:  18 JUN 2015                                    James E. Parker 1948 -    Ardennes, B

Airman: u010002.htm Surname: Parker Init: J E Rank: S/Sgt Service: USAAF Sqdn: 728

P_link: p280.htm Plane: B17 42-39936 Operation: Bomb G Crash_site: Near Meltofte

Crash_d: d090444 Buried_d: b280644 C_link: c010.htm At_Next: Dannemare

Dette monument  set 6. maj 2008 med en krans fra Hjemmeværnet 63 år efter Danmarks befrielse er for
S/Sgt James E. Parker, USAAF, hjemført 25.4.1948 og den ukendte flyver fra RAF. Han er dog begravet i Belgien.
Dette monument i Dannemare er af samme design som et monument i Kappel 10 km mod vest.

Den 9. april 1944 styrtede B17 42-39936 ned ved Meltofte på Lolland. Se Google Map p280.
Det var på hjemturen fra et bombetogt til Poznan (her).
Flyvehistorisk Tidsskrift skriver (navne fra MACR - Missing Air Crew Report):
"- - - Umiddelbart før flyet passerede kysten, begyndte besætningsmedlemmerne fra flyets bageste del at
springe ud med faldskærm. Right waist gunner S/Sgt James E. Parker landede i vandet og druknede.
Hans lig drev senere ind på kysten ved Dannemare, hvor han blev begravet.- " (FT 86-91-25)

I maj 1948 blev han og andre Amerikanske flyvere flyttet til Ardennes American Cemetery i Belgien. (Kilde: FAF)
Han blev begravet der,
Plot B Row 39 Grave 25. Han kom i tjeneste fra Missouri.
Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

Se
B-17 Flyvende Fæstning * B17 i airmen.dk * tegning af besætningen på en B-17. 10 flyvere.

This monument seen on 6 May, 2008 with a wreath from the Danish Home Guard 63 years
after the liberation of Denmark.
1940 - 1945 Here rest 2 allied airmen. They fell also in the battle for the freedom of Denmark.
One of them taken home to the USA on 25 April, 1948.
It was erected in memory of S/Sgt James E. Parker, USAAF, taken home 25.4.1948
and of the unknown airman of the Royal Air Force next to him.
This monument in Dannemare is of the same design as a monument in Kappel 10 km to the west.

On 9 April 1944 B17 42-39936 crashed near Meltofte on Lolland. See Google Map p280. It was on the return
flight from a bombing raid on Poznan
(here).
(Danish) Aviation Historical Review writes (names from MACR - Missing Air Crew Report):
" - - - Just before the plane passed the coast line the crew members from the rear end of the plane started
bailing out. Right waist gunner S/Sgt James E. Parker landed in the water and drowned.
His body was washed ashore at Dannemare where he was buried. - " (FT 86-91-25)

In May 1948 he and other American airmen were taken to Ardennes American Cemetery in BELGIUM. He stills rests there.
Buried at: Plot B Row 39 Grave 25. He entered the Service from: Missouri. Awards: Air Medal, Purple Heart. (Source: ABMC)

This B-17 was from 728 BS, 452 Bomb Group (Heavy), 45 CBW, 3 BD. See 452nd Bombardment Group.
It took off from RAF Deopham Green - USAAF Station 142. See also B17s in airmen.dk and a
drawing of the crew of a B-17. 10 airmen.