W. A. Hirst                                                                                             Updated: 21 DEC 2021         

Airman: r998111.htm Surname: Hirst Init: W A Rank: F/Sgt Service: RAAF Sqdn: 455

P_link: p399.htm Plane: BFI NV414 Operation: Anti ship Crash_site: Sea off Peterhead

Crash_d: d270245 Buried_d: r998 C_link: r998.htm At_Next: RETURNED

Den 27. februar 1945 styrtede BFI NV414 i Nordsøen ud for Peterhead. Det var blevet ramt af flak under angreb på tyske skibe i
Nordsøen og prøvede at nå tilbage til Scotland. De to besætningsmedlemmer sprang ud med faldskærm ved Peterhead, Scotlands østligste punkt.

F/O Brock drev ud over havet, hvor han druknede. Den 4. juli 1945 blev hans lig fundet skyllet ind ved Rødhus Strand, omkring her.
Han blev begravet af pastor F. Busch i Hune den 6. juli 1945.

F/Sgt Hirst landede uskadt med faldskærm på Scotland Drome, Peterhead. (Kilde: FAF) Se p399MACR og dette uddrag fra ORB (detaljer ved p399):
"Nåede land kl. 23:00 syd for Peterhead og navigatøren sprang ud med faldskærm omkring 800 m fra RAF Peterhead og gik usåret ind på området.
Piloten, der var klar til at følge navigatøren er endnu ikke blev fundet. Der var intet spor af ham i det nedstyrtede fly."
Ukendt om eller hvornår Hirst hørte om Brock begravet i Hune!

2 flyvere.

On 27 February 1945 BFI NV414 crashed into the North Sea off Peterhead about here. It had been hit by flak during attack on German ships
in the North Sea and tried to get back to Scotland. The 2 crew members bailed out at Peterhead, the easternmost point of Scotland.

F/O Brock drifted out over the sea where he drowned. On 4 July 1945 his body was found washed ashore on Rødhus Strand, about here.
On 6 July 1945 Vicar F. Busch officiated at the graveside ceremony in Hune.

F/Sgt Hirst was unhurt and landed in his parachute on Scotland Drome, Peterhead. (Source: FAF) See p399MACR and this excerpt from the ORB (details at p399):
“ 23.00 made landfall south of Peterhead and the Navigator baled out about half a mile from RAF Peterhead and walked into dispersal uninjured. The pilot who was
ready to follow the navigator out has not yet been located. There was no sign of him in the crashed aircraft.” The p399MACR is a shorter version of this ORB.
Unknown if or when Hirst heard about Brock buried in Hune!

This Beaufighter from No. 455 Squadron RAAF, Coastal Command took off from RAF Dallachy.

 2 airmen.