Propeller - Off Søndervig       RKSK           Photo 01 OCT 2014 taken here by AS               Updated:  10 FEB 2015

På denne propel sidder stadig den forreste del af en Bristol Hercules motor, der
blev brugt på Stirling og på nogle få Lancaster-fly. Det er et vigtigt spor. Når man ser,
hvor mange der blev lavet, er det næsten sikkert den er fra en Stirling.
Ja, den kunne være fra
Stirling MK IV LK143. (Thijs Hellings - Planehunters)

I maj 2008 fandt Bent & Peder Muff Nielsen, RI 220 Actinia, denne propel i nettet
efter et fisketræk omkring her 4-5 sømil nordvest for Lyngvig Fyr her.

Umuligt at fastslå, om propellen blev fanget i nettet under første eller under sidste
del af trækket. Fly 13 Stirling MK IV LK143 styrtede ned i omtrent samme område.
Denne propel er måske fra netop det fly.


Se propellen i Hvide Sande, da den var ved Fiskeriets Hus og Slusen i Hvide Sande.

Ringkøbing-Skjern Museum lånte propellen i SEP 2014. Se LAN+Propel.

  This propeller is attached to the still present front of a Bristol Hercules engine
used on the Stirling, and on a few Lancasters. That is an important clue.
Considering the numbers produced, it is almost certain this is from a Stirling.
Yes, it might be from Stirling MK IV LK143. (Thijs Hellings - Planehunters)

In May 2008 Bent & Peder Muff Nielsen, RI 220 Actinia, found it in the net when they
pulled it in about here 4-5 nautical miles NW of Lyngvig Lighthouse here.

Impossible to establish whether the propeller was caught in the net during the first or
the last part of the haul. Plane 13
Stirling MK IV LK143 crashed in about the same area.
This propeller might be from just that plane.

See the propeller in Hvide Sande when it was placed at Fiskeriets Hus Museum
near the Lock and Sluice in Hvide Sande.

Ringkøbing-Skjern Museum borrowed the propeller in SEP 2014.See LAN+Propeller.

.