Sgt Peter Shortland's log book via Peter Gulliver, 51 History Society, 51 Squadron to AirmenDK. Updated: 05 APR 2019

Sergent Peter Shortland blev omhyggeligt trænet som alle andre
besætningsmedlemmer.

Under sin uddannelse fik han et stort antal bedømmelser i forskellige
dele af militære færdigheder.

Skalaen var Udmærket, Over middel, Middel og Under Middel.

Han klarede forskellige skydninger (ikke vist her) med bemærkningerne
Middel. Skrap. Kan blive en god skytte i flyet.

Sammen med uddannelsen af specialister til de forskellige funktioner
blev hele besætningen trænet i samarbejde dag og nat under alle forhold.

 

 

Sergeant Peter Shortland was carefully trained like all other crew members.

During his training he received a number of assessments in various
parts of military skills.

He passed gunnery courses (not shown here) with the remarks
Average. Keen. Should make a good Air Gunner.

The crew members were trained to be specialists in their crew positions.
Along with that all of the crew were trained in cooperation day and night
under all conditions.

 

Peter Shortland

Certificates of
Qualification

Assessments

Training
3.9.42 - 2.10.42
6.10.42 - 11.10.42
18.11.42 - 21.11.42
21.12.42 - 29.12.42

Operations
2.1.43 - 29.1.43
Gardening
Lorient
3.2.43 - 16.2.43
Hamburg
Lorient
Cologne
18.2.43 - 19.2.43
Wilhelmshaven
Wilhelmshaven
1.3.43 - 29.3.43
Berlin
St. Nazaire
Berlin
3.4.43 - 15.4.43
Frankfurt
Stuttgart
16.4.43 - 17.4.43
Pilsen
20.4.43 Stettin
HAL DT628 lost!
Stettin APR 1943
Ops of his crew