Stirling Mk. III  EJ106 (OJ-O) - The Skagerrak                                  Updated: 24 NOV 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777843.htm Ashton D E Sgt RAF 149 p467.htm STI EJ106 Minelaying The Skagerrak d081043 e777 e777.htm NO KNOWN
e777842.htm Barr R A Sgt RCAF 149 p467.htm STI EJ106 Minelaying The Skagerrak d081043 e777 e777.htm NO KNOWN
e777840.htm McInnes J G F/Sgt RCAF 149 p467.htm STI EJ106 Minelaying The Skagerrak d081043 e777 e777.htm NO KNOWN
e777841.htm McQuade J E Sgt RAF 149 p467.htm STI EJ106 Minelaying The Skagerrak d081043 e777 e777.htm NO KNOWN
e777844.htm Robinson A Sgt RAF 149 p467.htm STI EJ106 Minelaying The Skagerrak d081043 e777 e777.htm NO KNOWN
e777846.htm Steels A D Sgt RCAF 149 p467.htm STI EJ106 Minelaying The Skagerrak d081043 e777 e777.htm NO KNOWN
e777845.htm Walton T P F/Sgt RAAF 149 p467.htm STI EJ106 Minelaying The Skagerrak d081043 e777 e777.htm NO KNOWN


Den 8. oktober 1943 styrtede STI EJ106 i Skagerrak vest for Løkken, måske omkring her.
Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
7.-8. oktober 1943 (kl. 00.15). Jammerbugten. Stirling Mk. IH, EJ106 (OJ-O). 149 BS, 3 BG, Lakenheath, Suffolk.
Minering: »Silverthorn 12«, syd for Læsø (omkring her). 7 MIA.

Medens 343 bombefly fløj til Stuttgart, minerede 79 bombefly fra Brest til Skagen. Fra mineringsstyrken gik tre Stirlings tabt. To i nærheden af de
frisiske øer (her), og en på vej til Kattegat. Lidt over midnat blev et brændende fly rapporteret nedstyrtet V for Løkken (
måske omkring her). Umiddelbart efter nedstyrtningen blev nogle signalraketter observeret, og redningsbåden fra Løkken (her) stod ud. Efter 12 timers eftersøgning vendte båden tilbage uden resultat.
Man har ikke siden fundet spor efter EJ 106 og de syv besætningsmedlemmer." (FT 89-70-29) 7 flyvere. Se Minelægningsområder.

On 8 October 1943 STI EJ106 crashed into the Skagerrak west of Løkken, maybe about here. (Danish) Aviation Historical Review writes:
"7 - 8 October 1943 (00:15). Jammerbugten. Stirling Mk. IH, EJ106 (OJ-O). 149 BS, 3 BG, Lakenheath, Suffolk.
Minelaying: »Silverthorn 12«, south of Læsø (about here). 7 MIA.

While 343 bombers flew to Stuttgart, 79 bombers laid mines from Brest to Skagen. 3 Stirlings were lost from the minelaying formation. 2 near
the Frisian Islands (here) and 1 on its way to the Kattegat. Shortly after midnight a burning plane was reported to have crashed west of Løkken (
maybe about here).
Some signal rockets were seen right after the crash, and the lifeboat from Løkken sailed out. After a search of 12 hours the boat returned without any result.
No trace has ever since been found of EJ 106 and the 7 crew members." (FT 89-70-29) See Minelaying areas.

See No. 149 Squadron RAF - Wikipedia * Stirling
Stirling III EJ106 OJ-O took off from RAF Lakenheath at 20:23 on 07 OCT 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)

7 airmen.